Denk mee over het ontwerp

(13 januari 2021)

Graag nodigt het projectteam u uit om te reageren op het ontwerp van de brug en de busverbinding. Dat kan online van 18 tot en met 31 januari.

U kunt reageren op het ontwerp via onderstaande interactieve kaart.

Interactieve kaart

Op de interactieve kaart  vindt u een toelichting hoe u kunt reageren. De reacties van anderen kunt u ook op de kaart zien. Ze zijn te herkennen aan de groene ster (wens), oranje stip (verbetering) of rode vlag (knelpunt). U kunt zowel anoniem als met naam uw reactie geven. 

Film met toelichting

Projectmanager Gerton Pieters legt in dit filmpje HOV Noordwijk-Schiphol uit wat de bedoeling is. 

Omgeving betrekken bij ontwerp

Pieter-Corné den Braber is omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland en betrokken bij dit project: "Bij het verder uitwerken van het ontwerp en het bepalen van de kosten werkt de provincie samen met het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. 
Naast de interactieve kaart organiseren we ook enkele bijeenkomsten met de Werkgroep die bestaat uit verschillende vertegenwoordigers uit de omgeving, zoals bewoners, dorpsraad, IJs- en skeelerclub, het Fioretti college en de ondernemersvereniging. 

Op 13 januari 2020 is een eerste digitale bijeenkomst gehouden met mensen uit de directe omgeving van de brug over de Ringvaart en de route tot en met P+R Getsewoud. Tijdens deze avond is een presentatie gegeven.
Tot en met mei 2021 vinden nog twee bijeenkomsten met hen plaats.
Van de bijeenkomst heeft Eveline Mos, projectleider HOV Noordwijk-Schiphol voor de provincie Zuid-Holland een tekening gemaakt. 

Tekening bijeenkomst 13 januari 2021

 

We voeren ook met verschillende direct belanghebbenden persoonlijke gesprekken. Bij het uitwerken van het ontwerp betrekt de provincie alle verzamelde informatie uit de omgeving, ook van eerdere bijeenkomsten in 2019 en 2020. We kijken daarbij op welke manier de wensen en opmerkingen uit de omgeving een plek kunnen krijgen in het ontwerp. Op de website vindt u half maart en half mei de terugkoppeling over de vragen en ideeën over het ontwerpproces.” 

Uitgelicht