HOV Noordwijk-Schiphol komt na zomer weer op stoom

(06 juli 2020)

Het is een tijd stil geweest rond het project HOV Noordwijk-Schiphol. Achter de schermen ging het project in een lager tempo verder. Na de zomer komt het project weer op stoom. Gerton Pieters is projectleider en geeft informatie over het project. Ook kijkt hij vooruit naar wat er na de zomer van 2020 gaat gebeuren.

bushalte Rnet

De nieuwbrief is al een tijd niet verschenen. 

Projectleider Gerton Pieters: "Het project heeft vertraging opgelopen. Het besluit van het nieuwe college van provincie Noord-Holland om niet door te gaan met de Duinpolderweg, ook een gezamenlijk project in de regio, viel niet in goede aarde bij de overige partners van het project, waaronder Zuid-Holland. Ons project kwam daardoor in een fase terecht waarin er geen formele besluiten genomen konden worden en we dus deels niet verder konden. Maandag 22 juni heeft de stuurgroep vergaderd en de wil is er om samen verder te gaan.” 

Na de zomer kan het project verder. Wat gaat er dan gebeuren?

Gerton: "Het plan is dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in september 2020 een besluit nemen over tracé D, de voorkeursvariant. Dit is de variant die ook de voorkeur heeft van de omgeving. Daarna kan het ingenieursbureau aan de slag met het verder uitwerken van het ontwerp van de brug en de busbaan. Daar gaan we bewoners en bedrijven bij betrekken, via de werkgroep en via ontwerpsessies. We willen zoveel mogelijk informatie bij de omgeving ophalen. Uiteindelijk hebben we dan voor zowel de brug als het tracé van HOV een ontwerp en een kostenraming en dan volgt de volgende fase.”

Is de werkgroep nog bij elkaar gekomen het laatste jaar?

"Nee, de werkgroep is door de vertraging ook niet meer bij elkaar geweest. We nodigen hen na de zomer uit voor een nieuwe bijeenkomst. De werkgroep bestaat uit ongeveer 15 vertegenwoordigers uit de omgeving."

Er is een fietspad getekend op het ontwerp van de brug. Wordt dat fietspad doorgetrokken aan de kant van Noord-Holland?

"Op de brug is inderdaad een fietspad ingetekend. De provincie Noord-Holland heeft samen met de vervoerregio de mogelijkheid bekeken om het fietspad door te trekken naar Nieuw-Vennep. We hebben nu een concept-fietsroute getekend, die zoveel mogelijk langs de busbaan loopt. Maar we moeten nog onderzoeken of het fietspad onderdeel wordt van ons project of van een breder plan voor fietsroutes in de regio."

De route van de HOV-verbinding hangt samen met de woningbouwontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer. Wat betekent dit?

“De busbaan loopt inderdaad door de woningbouwontwikkeling van Lisserbroek-Noord. De afgelopen tijd hebben we onderzocht hoe we de ligging van de busbaan het beste kunnen combineren en laten aansluiten op de plannen voor de woningbouwontwikkeling. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de bus op een deel van de geplande route gewoon kan meerijden met het overige verkeer, in plaats van via een aparte busbaan. Dit gaat dan over het deel door Lisserbroek-Noord.
De voorlopige conclusie is dat dit waarschijnlijk kan. We moeten dit natuurlijk nog verder onderzoeken. Dit betekent dan dat de bus in Lisserbroek-Noord binnen de woningbouw mee gaat rijden met het overige verkeer."

De IJs- en skeelerclub en enkele huizen moeten verdwijnen voor de aanleg van de brug en de busbaan. Wat is de stand van zaken?

"De ijs- en skeelerclub gaat zeker niet verdwijnen. Het is wel zo dat de HOV-baan over een gedeelte van het terrein van de club gaat. De ontsluiting van de ijs- en skeelerclub zal veranderen met de komst van de HOV-brug en de busbaan. Voor de toegangsweg, de parkeerplaats, de krabbelbaan en het clubhuis moet dan een nieuwe locatie worden gevonden. De provincie draagt zorg voor compensatie van de benodigde gronden. Op dit moment kijken we hoe we dit in de volgende fase het beste kunnen doen. In de volgende fase wordt de ijs- en skeelerclub  hier volop bij betrokken. Voor de aanleg van de busbaan moeten helaas enkele huizen verdwijnen. Met de eigenaren van die huizen heeft de provincie contact en dit proces loopt."

Wat is de stand van zaken aan de Zuid-Hollandse kant, met name in Lisse?

"De gemeente Lisse onderzoekt hoe ze de HOV-baan kunnen inpassen, met name hoe de bus veilig en ongestoord door de wijk Waterkanten kan rijden. Dit gaat over het laatste deel van de weg, vlak voor de Ringvaart waar de brug komt. De gemeente heeft twee voorstellen besproken met de omgeving. De definitieve keuze moet de gemeente nog maken.
Voor meer informatie hierover lees de vlog van de gemeente Lisse.

Hoe worden de bewoners/bedrijven en andere belanghebbenden betrokken?

"Zoals gezegd via de bewonersgroep, met 15 vertegenwoordigers uit de omgeving. Verder informeren we bewoners en bedrijven uit de omgeving zo goed mogelijk en betrekken we ze waar dat mogelijk is bij het project. We hebben al eerder een bewonersbijeenkomst gehouden en gaan dat de komende tijd ook weer doen. 
We zijn bereikbaar via de mailbox: infoHOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl en telefonisch op 06 - 54 35 40 29. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek bij u thuis? Geef dat aan, want dat is uiteraard ook mogelijk." 

Uitgelicht