Resultaten onderzoek

(14 oktober 2021)

De provincie heeft in de afgelopen maanden voor verschillende onderdelen van het ontwerp nader onderzoek gedaan door reacties op het eerste voorontwerp van bewoners en partners van het project.

Na de bewonersbijeenkomst in maart 2021 hebben we bijvoorbeeld een mogelijke alternatieve ontsluiting ontworpen voor de IJs- en Skeelerclub aan de noordkant. Op dit moment vindt overleg plaats met de gemeente en de eigenaren. 

Verder is na overleg met alle partners het voorstel gemaakt om de hoogte van de brug te verlagen van 1,50 meter boven de Maatgevende Hoogwaterstand naar 1,25m +MHW. De Maatgevende Hoogwaterstand wordt landelijk/regionaal vastgesteld aan de hand van de verschillen tussen het zomer- en winterpeil van het water en de noodzakelijke doorvaarthoogte. Belangrijk voordeel van het verlagen van de hoogte van de brug is dat de Hillegommerdijk minder verhoogd hoeft te worden, een duidelijke wens van de bewoners. Tegelijkertijd is de verlaging van zeer beperkte invloed op het scheepvaartverkeer. Ook de hellingen van de busbaan in Lisse en Lisserbroek worden hierdoor iets lager.

Omdat de brug breder wordt dan de Lisserbrug, gaat deze er ook anders uit zien. We stellen nu een ontwerp voor dat een duidelijke relatie heeft met de overige Ringvaartbruggen en zo goed mogelijk past in de dorpse omgeving. 

Ook andere onderdelen zijn in het concept voorontwerp verder uitgewerkt. Dit zijn onder andere:  

  • Verkeerskundige 30 km-zone bij het kruispunt
  • Keerwanden bij Hillegommerdijk nummer 51, langs ontsluiting IJs en Skeelerclub bij nr. 48-49
  • Voetpad langs fietspad in Dijkzone
  • Aansluiting Waterkanten en fietsenstalling
  • Kruispunten in Lisserbroek-Noord

Uitgelicht