Uw mening telt

(07 april 2021)

Luchtfoto Ringvaart

Ook uw mening horen we graag zodat we het ontwerp kunnen verbeteren. Hiervoor zetten we verschillende middelen in. In de periode januari t/m de zomer van 2021 organiseert de provincie verschillende rondes om het ontwerp verder uit te werken. Met de direct omwonenden voeren we gesprekken in digitale bijeenkomsten, de ontwerpateliers. Daarnaast kan iedereen in rondes reageren op het ontwerp via een interactieve kaart.

In drie ontwerprondes betrekt de provincie alle verzamelde informatie en reacties uit de omgeving. We kijken daarbij op welke manier de wensen en opmerkingen uit de omgeving een plek kunnen krijgen in het ontwerp. Voor verschillende onderdelen voert de provincie nu nog nader onderzoek uit.

Resultaten eerste ontwerpronde in januari 2021

Van 18 tot en met 31 januari kon iedereen reageren op de eerste schetsen via een interactieve kaart. Dit leverde ruim 125 reacties op, verdeeld over 38 knelpunten, 38 wensen en 48 verbeteringen. De meest genoemde onderwerpen zijn: de hoogte van de brug, de verhoging van de Hillegommerdijk, de doorvaarthoogte en verschillende reacties op de route van de bus naar P+R Getsewoud. 
Op de website vindt u binnenkort een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden.

Onderzoek en aanpassingen

In het eerste ontwerp gingen we uit van een lage brug met een doorvaarthoogte van, 1,50m  Maatgevende Hoog Waterstand (MHW). Dit is een maat waarbij veel recreatievaart de brug kan passeren zonder dat deze open hoeft. Hierop kwamen veel reacties. De provincie onderzoekt nu de mogelijkheid of, binnen de bestaande regelgeving, richtlijnen en afspraken, de doorvaarthoogte van de brug en daarmee samenhangend de verhoging van de Hillegommerdijk lager kan. Dit is een van de onderwerpen die de provincie nu uitzoekt.  
 

Uitgelicht