Interactieve kaart

Het project HOV in ’t Gooi tussen Huizen en Hilversum is opgedeeld in 3 deelprojecten. Elk deel heeft een eigen historie voor wat betreft plan en proces. Dat komt omdat de impact op de eigen omgeving varieert: in Blaricum is de situatie heel anders dan in Eemnes of Hilversum.

Hieronder vindt u een overzicht van de deelprojecten en een kaart van het traject.

Interactieve kaart HOV in 't Gooi
Bekijk de interactieve kaart

In voorbereiding

Het tracé van de HOV loopt van het busstation Huizen, over de Huizermaatweg en Bovenmaatweg, langs de Blaricummermeent naar de carpoolplaats in Blaricum. Vanaf hier rijdt de HOV-bus over de A27 naar Hilversum. In Hilversum komt aan de zuidkant van het spoor een vrije HOV-baan naar het NS-station. Tussen begin- en eindpunt stopt de bus nog 6 keer om reizigers in- en uit te laten stappen. 

HOV-tracé
 

Deelproject Huizen en Blaricum

Huizermaatweg

 • Vanaf het busstation Huizen rijdt de HOV-bus over de Huizermaatweg mee met het verkeer tot aan kruising met de Bovenmaatweg.
 • De rotondes op de Huizermaatweg worden omgebouwd tot verkeerspleintjes, waar de bussen met meer comfort overheen kunnen rijden. Het overige verkeer wordt door een visuele wegversmalling gedwongen vaart te minderen.
 • Voor fietsers op de pleinen wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. Inritconstructies op de kop van zijstraten zorgen dat al het verkeer op de Huizermaatweg voorrang krijgt, dus ook voetgangers en fietsers.
 • De nieuwe groene fietsroute door het Stadspark sluit aan op de kruising bij De Regentesse. Zo verbetert de veiligheid van fietsers en ander langzaam verkeer op die kruising.

Meerijden via de Meent

 • De HOV-bus gaat meerijden met het reguliere verkeer via de Meent. De knelpunten zijn in beeld gebracht, net als de mogelijkheden om de situatie ter plaatse te verbeteren.
 • Bij het verder uitwerken van het ontwerp voor het inpassen van het bustracé, nemen we de volgende locaties mee: kruising Regentesse, rotonde Bovenmaatweg, rotonde Aristoteleslaan, busdoorsteek ‘Gordiaanse knoop’ Stroomzijde, rotonde Stichtseweg en ten slotte de carpoolplaats Blaricum die mogelijk ook fungeert als P+R-terrein en busstation.

Deelproject Eemnes en Laren

 • Vanaf de carpoolplaats rijdt de bus over de A27 richting Hilversum. Bij file rijdt de bus op de vluchtstrook.
 • Bij Eemnes komt aan weerszijden van de A27 een HOV-halte. De bus maakt gebruik van de op- en afritten, verkeerslichten én van de vluchtstrook om in en uit te voegen.
 • Rondom de haltes komen P+R-terreinen met voldoende parkeerruimte. Het terrein is zowel vanuit Laren als Eemnes goed bereikbaar. Automobilisten kunnen hier parkeren om op de bus richting Hilversum te stappen.

Deelproject Laren en Hilversum

Anna’s Hoeve

 • De bus kruist met een nieuw te bouwen fly-over het spoor.
 • Busbaan, spoor en weg worden gebundeld tot één infrastrook. Een natuurbrug vormt de schakel voor wild tussen ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
 • De huidige Weg over Anna’s Hoeve wordt ingericht als een onverhard schelpenpad voor langzaam verkeer.
 • Ter hoogte van het Tergooi Ziekenhuis komt een aftakking naar het ziekenhuis en Arenapark. Reizigers kunnen hier in de spits overstappen op de dan beschikbare buslijnen. Busroutes en frequentie worden bepaald door vervoerder die vanaf medio 2021 concessie uitvoert.

Oosterengweg

 • Bij de Oosterengweg wordt ter hoogte van spoor- en busbaan een gestapelde onderdoorgang gebouwd voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. De onderdoorgang betekent een substantiële verbetering voor de verkeersdoorstroming in Hilversum.
 • Vanaf de Oosterengweg rijdt de bus parallel aan het spoor richting station.

Wandelpad

 • De bus kruist het spoor - met spoorbomen -  ter hoogte van het Wandelpad.  Tussen Wandelpad en de combinatie bus- en spoorbaan wordt een groenstrook ingericht.
 • De bus rijdt vervolgens via de Wilhelminastraat naar het eindpunt: NS-station Hilversum.

Uitgelicht