HOV in Huizen en Blaricum

Huizermaatweg

 • Bij de 2 verkeerspleinen op de Huizermaatweg komt een visuele versmalling in de weg, waardoor het verkeer langzamer gaat rijden.

 • De zijstraten van de verkeerspleinen krijgen een ‘inritconstructie’. Daarmee krijgt al het verkeer op de Huizermaatweg voorrang, dus ook voetgangers en fietsers.

 • Die fietspaden op de verkeerspleinen worden eenrichtingsverkeer.

Fietspad Stadspark

 • De provincie legt een nieuwe groene fietsroute door het Stadspark aan. De fietsroute sluit aan op de kruising bij De Regentesse. Zo verbetert de veiligheid van fietsers en ander langzaam verkeer op die kruising.

Kruising de Regentesse

 • De HOV-halte wordt maximaal richting het winkelcentrum geplaatst, zodat de halte niet direct voor de terrassen van de appartementen komt te liggen. Tussen de halte en het gebouw komt een rij bomen, bijvoorbeeld leilinden.

 • In overleg met de winkeliers krijgt Winkelcentrum Oostermeent een nieuwe bevoorradingsroute waardoor vrachtwagens veiliger en eenvoudiger het parkeerterrein kunnen in- en uitrijden.

Vrije busbaan

 • Vanaf de halte bij De Regentesse tot aan de gemeentegrens met Blaricum rijdt de bus over een vrije busbaan.

 • De parkeerplaatsen langs de Bovenmaatweg en het parkeerterrein bij het winkelcentrum worden opnieuw ingericht. Hier komen extra parkeerplekken ter compensatie van de parkeerplaatsen die verdwijnen bij Bredero en De Regentesse. Het totaal aantal parkeerplaatsen in het gebied blijft gelijk.

 • Ook is een nieuw ontwerp gemaakt voor de bomen en planten bij de Bovenmaatweg en het grote parkeerterrein bij het winkelcentrum.  

 • Ter hoogte van de tennisvereniging wordt het fietspad aan de andere zijde van de busbaan gelegd.

 • Achter de Atletiekbaan komt een nieuwe oversteek voor fietsers.
   
 • De busbaan ligt direct langs Stroomzijde, aan de kant van de Blaricummermeent, met een sloot tussen de busbaan en het park. Zo blijven monumentale bomen gespaard en kunnen we een extra bomenrij planten langs Stroomzijde. De busbaan ligt iets verdiept om het zicht erop te beperken.
   
 • Bij halte De Oorsprong komt een fietsenstalling voor 96 plaatsen.
   
 • Bij LTV De Bijvanck komt een beveiligde oversteek op de kruising busbaan-Stichtseweg-Stroomzijde.
   
 • De busbaan loopt tussen de Stichtseweg en de A27 verder tot de carpoolplaats bij de toe- en afrit van de A27. De baan komt zo dicht mogelijk tegen de snelweg aan te liggen.
   
 • De carpoolplaats biedt ruimte voor zo'n 175 auto’s en 128 fietsen. Hier komen HOV-haltes, waarvan lokale bussen ook gebruik zullen maken.
   
 • Voor fietsers en voetgangers komt er een oversteekplaats over de Stichtseweg naar de nieuwe bushalte.

Uitgelicht