Deeltracé Huizen-Blaricum

In Huizen en Blaricum rijdt de snelbus straks mee met het verkeer. De route loopt over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg.

Bewoners en belanghebbenden hebben in 2019 meegedacht over het inpassen van de route. In Blaricum is in het verleden ook een route via ’t Merk onderzocht. Vanwege de drukte in de spits en de beperkte ruimte om hier een busbaan en een P+R halte te maken en om kruisingen aan te passen, heeft de gemeenteraad destijds besloten dat 't Merk niet HOV-waardig was en de Stroomzijde wel.

Route Huizen

In Huizen is de busverbinding onderdeel van een totale aanpak van de oost-west verbinding vanaf het busstation tot aan de rotonde Aristoteleslaan. Meer informatie via www.huizen.nl/oost-westas.

Route Blaricum

In Blaricum wordt de huidige carpoolplaats aangepast en groener. Iets verder naar het noorden komt een nieuwe P+R. De elektrische HOV-bussen rijden straks via de Stroomzijde en de Stichtseweg. Om te zorgen dat dit veilig kan, zijn veiligheidstoetsen gedaan. Aandachtspunten zijn de Gordiaanse Knoop en de overstekenplekken ter hoogte van de Gooische Dreef en het 'witte pad'. 

Een klankbordgroep van bewoners denkt actief mee over de aanpassingen en de inpassing voor bewoners. Hieronder een opsomming van de maatregelen die eind van het jaar worden uitgevoerd.

Aanpassingen Gordiaanse Knoop

 • Aparte busstroken om rechtdoor te rijden over de Gordiaanse Knoop. 
 • De busstroken worden voorzien van een slagboom. 
 • De wegindeling wordt aangepast zodat overig verkeer onmogelijk rechtdoor kan rijden.
 • Verkeerslichten voor de bus, het autoverkeer en de fietsoversteek op de hoek Floris V Dreef-Stroomzijde.

Aanpassingen Stroomzijde

 • De snelheid is en blijft 30 km/uur.
 • De kruising met de Gooische Dreef wordt een rood plateau (langgerekte drempel) om snelheid te verlagen.
 • Bij de oversteken wordt een wegversmalling aangebracht om snelheid te verlagen.
 • De fietsbrug wordt verplaatst naar de hoek Floris V-Dreef – Stroomzijde. Bij deze oversteek komen verkeerslichten.
 • De weg wordt voorzien van stil asfalt.
 • In de bermen langs de Stroomzijde worden beukenheggen van 1 meter hoogte geplaatst. Dit voorkomt dat spelende kinderen de weg op kunnen lopen.
 • Tussen het Witte Pad en de Gooische Dreef liggen de woningen. Er komen wintergroene leibomen en heggen om inkijk vanuit de bus te voorkomen. 
 • Bij de Oorsprong, vlakbij de rotonde, liggen de woningen ook vlakbij de weg. Hier komt geen beplanting. Dat zou teveel licht wegnemen.

Zie presentatietekening Stroomzijde (pdf, 16 MB).

Uitgelicht

Documenten