Deeltracé Huizen-Blaricum

Na jaren van studie en onderzoek over de HOV-verbinding is de vrije busbaan door Huizen en Blaricum van de baan. De gemeenteraden van Huizen en Blaricum hebben op resp. 13 juli 2017 en 28 februari 2017 besloten in te stemmen met de variant ‘meerijden via de Meent’.
 
De definitieve route loopt over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft de afgelopen maanden de schetsvoorstellen uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO).

Tracékaart Huizen-Blaricum
Klik op de foto voor een vergroting.

Participatie

Waar komen de haltes nu precies, hoe richten we de carpoolplaats in, hoe functioneren de voorrangspleintjes, hoe kunnen we bomen sparen en hoe zorgen we ervoor dat de bus niet gehinderd wordt door het overige verkeer en andersom? Over die zaken hebben bewoners en belanghebbenden de afgelopen periode via een inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken mee kunnen praten. Daarnaast heeft een klankbordgroep van bewoners uit Blaricum meegedacht over de gewenste aanpassingen voor de locaties. Aan de hand van opgehaalde wensen, zorgen en suggesties is eerst een Voorlopig Ontwerp (VO) en daarna een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld. Aan het DO wordt nu de laatste hand gelegd. 

De komende tijd worden de contractstukken voor de aanbesteding voorbereid. De aanbestedingsprocedure start begin 2020.  

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Documenten