Deeltracé Huizen-Blaricum

In Huizen en Blaricum rijdt de snelbus straks mee met het verkeer. De route loopt over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg.

Bewoners en belanghebbenden hebben in 2019 via inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken meegedacht over het inpassen van de route. In Blaricum is het verleden ook een route via ’t Merk onderzocht. Vanwege de drukte in de spits en de beperkte ruimte om hier een busbaan en een P+R halte te maken en om kruisingen aan te passen, heeft de gemeenteraad destijds besloten dat 't Merk niet HOV-waardig was en de Stroomzijde wel.

Route Huizen

In Huizen is de busverbinding onderdeel van een totale aanpak van de oost-west verbinding vanaf het busstation tot aan de rotonde Aristoteleslaan. Meer informatie via www.huizen.nl/oost-westas.

Route Blaricum

In Blaricum wordt de huidige carpoolplaats aangepast en vergroend en komt iets verder naar het noorden een nieuwe P+R. De elektrische bussen rijden via de Stroomzijde en de Stichtseweg. Om te zorgen dat dit veilig kan, zijn veiligheidstoetsen gedaan. Daaruit blijkt dat het aanpassen van de Gordiaanse Knoop en het autovrij maken van de Stroomzijde de meeste veiligheid geven. Daarbij wordt ook  een aantal bestaande aandachtspunten meegenomen: de oversteek ter hoogte van de Gooische Dreef en het ´witte pad´, de rotonde Aristoteleslaan en de kruispunten in de Floris V Dreef. Over aanpassingen op de Aristoteleslaan wordt overlegd met Huizen en de provincie. Ook denkt een klankbordgroep van bewoners actief mee over de aanpassingen van de locaties waar de bus straks rijdt en zijn diverse informatiebijeenkomsten gehouden om omwonenden te informeren. Eind 2021 besluit de gemeenteraad welke maatregelen worden uitgevoerd.

Uitgelicht

Documenten