Deeltracé Huizen-Blaricum

Na jaren van studie en onderzoek over de HOV-verbinding is de vrije busbaan door Huizen en Blaricum van de baan. De gemeenteraden van Huizen en Blaricum hebben op resp. 13 juli 2017 en 28 februari 2017 besloten in te stemmen met de variant ‘meerijden via de Meent’.
 
De definitieve route loopt over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg. Advies- en ingenieursbureau Movares gaat nu aan de slag met het verder uitwerken van de ontwerpen tot een definitief ontwerp. Zij doet dat zoveel mogelijk in overleg met bewoners en belanghebbenden.

Deeltracé Huizen-Blaricum

Participatie

Het tracé ligt vast maar op diverse locaties op de route zijn er nog aandachtspunten. Waar komen de haltes nu precies, hoe richten we de carpoolplaats in, hoe functioenren de voorrangspleintjes, hoe kunnen we bomen sparen en hoe zorgen we ervoor dat de bus niet gehinderd wordt door het overige verkeer en andersom?
 
Over die zaken kunnen bewoners en belanghebbenden meedenken. Op 27 september 2018 vindt tussen 17.00 en 21.00 uur een eerste inloopbijeenkomst plaats in KBS De Pionier. Zij kunnen reageren op schetsvoorstellen waarna het ingenieursbureau aan de slag gaat met het opstellen van een voorlopig en later een definitief ontwerp.

Start Gereed Onderwerp
Planning deeltracé Huizen-Blaricum
medio september 2018 medio oktober 2018 diverse gesprekken met stakeholders
27 september 2018 27 september 2018 eerste inloopbijeenkomst bewoners en eblanghebbenden, vorming klankbordgroepen
oktober 2018 half november 2018 werksessies klankbordgroepen
oktober 2018 eind november 2018 opstellen voorlopig ontwerp (VO)
  eind november 2018 gezamenlijke raadsvergadering
  eind november 2018 tweede inloopbijeenkomst bewoners en belanghebbenden
eind november 2018 begin januari 2019 consultatie op voorlopig ontwerp (VO)
januari 2019 maart 2019 opstellen definitief ontwerp (DO)
  april 2019 vaststellen definitief ontwerp (DO)
begin 2020 eind 2020 aanbesteding contract en voorbereiding uitvoering
begin 2021 eind 2021 bouw infrastructuur en verkeersmaatregelen
  voorjaar 2022 ingebruiname HOV-busbaan

 

Uitgelicht