Deeltracé Huizen-Blaricum

Na jaren van studie en onderzoek over de HOV-verbinding is de vrije busbaan door Huizen en Blaricum van de baan. De gemeenteraden van Huizen en Blaricum hebben op resp. 13 juli 2017 en 28 februari 2017 besloten in te stemmen met de variant ‘meerijden via de Meent’.
 
De definitieve route loopt over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg. Advies- en ingenieursbureau Movares gaat nu aan de slag met het verder uitwerken van de ontwerpen tot een definitief ontwerp. Zij doet dat zoveel mogelijk in overleg met bewoners en belanghebbenden.

Trac├ękaart Huizen-Blaricum
Klik op de foto voor een vergroting.

Participatie

Het tracé ligt vast maar op diverse locaties op de route zijn er aandachtspunten. Het gaat dan om:

Waar komen de haltes nu precies, hoe richten we de carpoolplaats in, hoe functioneren de voorrangspleintjes, hoe kunnen we bomen sparen en hoe zorgen we ervoor dat de bus niet gehinderd wordt door het overige verkeer en andersom? Over die zaken hebben bewoners en belanghebbenden de afgelopen periode via een inloopbijeenkomst (dd. 27-09-2018) en keukentafelgesprekken mee kunnen praten. Daarnaast heeft een klankbordgroep van bewoners uit Blaricum meegedacht over de gewenste aanpassingen voor de locaties.

Aan de hand van opgehaalde wensen, zorgen en suggesties is een Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld. In de reactienota Huizen-Blaricum, november 2018 staat precies beschreven wat er met de verschillende reacties is gedaan. Het VO is gepresenteerd aan de klankbordgroep en aan de beide gemeenteraden.

Nieuwe reactieperiode: tot en met 11 januari 2019

Op woensdag 12 december 2018 vond de tweede inloopbijeenkomst plaats. Die avond konden bewoners en belanghebbenden reageren op het concept Voorlopig Ontwerp (VO). De daar gepresenteerde tekeningen en de toelichting (pdf, 124Kb) kunt u downloaden. Digitaal reageren kan ook, door bijgaand reactieformulier in te vullen en te verzenden op de aangegeven wijze.

Reacties die uiterlijk 11 januari 2019 in ons bezit zijn, nemen we mee in de uitwerking. Pas nadat alle reacties behandeld of verwerkt zijn, ronden we de ontwerpfase af. De verwachting is dat het Definitief Ontwerp (DO) in april 2019 vastgesteld wordt.

Start Gereed Onderwerp
Planning deeltracé Huizen-Blaricum
medio december 2018 begin januari 2019 consultatie op voorlopig ontwerp (VO)
januari 2019 maart 2019 opstellen definitief ontwerp (DO)
  april 2019 vaststellen definitief ontwerp (DO)
begin 2020 eind 2020 aanbesteding contract en voorbereiding uitvoerin
begin 2021 eind 2021 bouw infrastructuur en verkeersmaatregelen
  voorjaar 2022 ingebruikname HOV-busbaan

 

Uitgelicht

Documenten