Deeltracé Huizen-Blaricum

In Huizen en Blaricum rijdt de snelbus straks mee met het gewone verkeer via de Meent. De route loopt over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg. Bewoners en belanghebbenden hebben in 2019 via inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken meegedacht over het inpassen van de route, de inrichting van de carpoolplaats en het functioneren van de voorrangspleintjes. In Blaricum dacht en sprak een klankbordgroep van bewoners actief mee over de noodzakelijke en gewenste aanpassingen van de locaties waar de bus straks langs rijdt. De afgelopen maanden zijn de ontwerpvoorstellen uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). De verwachting is dat dit document begin 2021 wordt vastgesteld.

Tracékaart Huizen-Blaricum
Klik op de foto voor een vergroting.

Uitgelicht

Documenten