Deeltracé Laren-Hilversum

De bouw van het Hilversumse deel van de HOV-verbinding is eind maart 2020 van start gegaan.

Inmiddels is de natuurbrug bij Anna's Hoeve aangelegd en is de nieuwe spoorwegonderdoorgang, de Alexiatunnel, voor auto- en fietsverkeer geopend. Ook de aanleg van de nieuwe Weg over Anna’s Hoeve en het fietspad langs het spoor vordert. De voorlopige planning is dat de vrije busbaan tussen de A27 en het NS-station in Hilversum eind 2022 klaar is.

Alexiatunnel

De Alexiatunnel is uniek want het is de eerste dubbellaagse spooronderdoorgang van Nederland. Met 2 tunnels boven elkaar zijn fietsers en voetgangers gescheiden van autoverkeer. De reden dat hiervoor gekozen is, is gebrek aan ruimte. Een bredere tunnel met auto, fietser en wandelaar naast elkaar paste niet tussen de bestaande bebouwing. Maar er zijn nog meer bijzonderheden:

  • Lengte, breedte, diepte.

De Alexiatunnel is in totaal 400 m lang, waarvan 249 meter gesloten, en 10 meter breed. Het diepste gedeelte is 12 meter. Dat is de waterkelder. Daar zie je niks van maar het is belangrijk om te voorkomen dat de tunnel na een zware regenbui onder water komt te staan. 

hov pagina belijning

  • Duurzaam gebouwd

De Alexiatunnel is zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo is het zand dat is vrijgekomen bij het graven van de onderdoorgang gebruikt voor de aanleg van de natuurbrug in Anna’s Hoeve. En dit zand is niet met vrachtwagens over de weg getransporteerd, maar door water in de bouwkuip te pompen en het natte zand met pijpleidingen naar de natuurbrug in Anna’s Hoeve te zuigen. Een ander voorbeeld is het gebruik van elektrische bouwmachines zoals hijskranen, graafmachines en walsen. Deze zijn stiller waardoor buurtbewoners minder last hadden van geluid. Daarnaast wordt er geen benzine of diesel gebruikt en is er dus geen uitstoot van schadelijke stoffen. Ook is 70% van het gebruikte asfalt gemaakt van gerecycled materiaal. 

  • Drukke verkeersader

Door de Alexiatunnel verbetert de doorstroming van een belangrijke verkeersader in Hilversum (met maar liefst 20.000 verkeersbewegingen per dag). Dit is net zoveel als over de afsluitdijk! Daarbij passeren hier dagelijks 230 treinen (iedere 4 minuten een trein!) De Alexiatunnel zorgt voor een veilige kruising met dit spoor en minder verkeersopstoppingen.

  • Verwerkt materiaal 

Bij de bouw van de Alexiatunnel is 11.000 kuub beton gebruikt. Dat staat gelijk aan 220.000 kruiwagens. Ook is er 1400 ton gevlochten staal verwerkt. Wanneer we dat achter elkaar leggen dan is dat zo’n 700 kilometer. 

  • 1,75 miljoen ronde gaatjes

In de fiets- en voetgangerstunnel hangen aan de wanden aluminium platen met maar liefs 1,75 miljoen ronde gaatjes. Deze zijn in het metaal geponst en vormen afbeeldingen van de zon en bladeren. Het is een ontwerp van kunstenares Louise Hessel. 

hov wanden gaatjes

  • Wanden in Dudokstijl

De gemetselde wanden van de tunnel zijn gemaakt in ‘Dudokstijl’ met een speciale voegtechniek in de lengterichting. De geoefende kijker ziet dus zeker overeenkomsten met de stijl van het Hilversumse raadhuis.

  • Slimme verlichting

In de wanden van de autotunnel zitten ledstrips. Dat is sierverlichting. Naast deze sierverlichting is er ook functionele verlichting en hangen er lampen in het midden van het plafond. Dat klinkt misschien als veel van het goede, maar deze lampen zijn slim. Ze passen zich namelijk aan, aan de mate van het daglicht, zodat automobilisten niet in één keer verblind worden wanneer zij de tunnel uitrijden. 
 

Compensatie voor gekapte bomen

Om ruimte te maken voor de busbaan en natuurbrug zijn eind 2019 aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg bomen gekapt. De gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, bij voorkeur in het projectgebied zelf en anders binnen de gemeente of provincie. Zo komen er nieuwe bomen in Anna’s Hoeve en op de grondwallen die straks langs de bus- en spoorbaan worden aangelegd, om overlast voor dieren en recreanten tegen te gaan. Van 1.000 inheemse boomsoorten hebben we het hout kort na de kap aangeboden aan duurzame initiatiefnemers binnen de provincie. In de minidocu ‘Alle hout is timmerhout’ wordt verslag gedaan van transport, aankomst en verwerking van het hout door vrijwilligers. 

Videostill 'Alle hout is timmerhout'
Bekijk de video 'Alle hout is timmerhout'

Proces: provinciaal inpassingplan en vergunningen

Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt. Het PIP voor Laren-Hilversum is in oktober 2017 definitief vastgesteld.