Deeltracé Laren-Hilversum

De bouw van het Hilversumse deel van de HOV-verbinding gaat bijna van start. Het gaat om de aanleg van een vrije busbaan tussen de A27 en het NS-station in Hilversum, de bouw van een natuurbrug bij Anna's Hoeve en een spoorwegonderdoorgang voor auto- en fietsverkeer op de drukke Oosterengweg.

Die onderdoorgang kan alleen veilig gebouwd worden als de spoorkruising op de Oosterengweg volledig wordt afgesloten voor verkeer. Om die reden wordt ter hoogte van de Mussenstraat voorafgaand aan de afsluiting een tijdelijke overweg gebouwd voor fietsers en nood- en hulpdiensten. Als de Oosterengweg eenmaal afgesloten is, wordt het drukker op het wegennet van Hilversum. We adviseren automobilisten in die periode zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenring en binnen Hilversum de fiets te nemen.  

BAM aan boord

Begin 2019 is het contract voor de bouw van busbaan, spoorwegonderdoorgang, fly-over en natuurbrug gegund aan BAM Infra. Door bezwaren van andere aanbieders vond de gunning ruim een half jaar later plaats dan verwacht. Dit betekent dat de door BAM aangeboden bouwfasering en -planning moet worden aangepast. Begin juni 2019 wordt duidelijk wanneer schop in de grond gaat, hoe de fasering in elkaar steekt en welk effect dit heeft op het moment dat de HOV-bus ook echt gaat rijden. Dan zullen we ook een planning publiceren. Het contract voor de bouw van de tijdelijke overweg ter hoogte van de Mussenstraat én de nieuwe overweg voor de busbaan ter plaatse van het Wandelpad, is gegund aan BAM Rail. In mei 2019 is het werk van start gegaan met het verleggen van kabels en leidingen langs het Wandelpad in Hilversum.

In oktober 2019 komt BAM ook fysiek naar Hilversum. Samen met de projectorganisatie HOV in 't Gooi betrekken zij het pand aan de Oosterengweg 38-40, midden in het toekomstig projectgebied. Het pand wordt de komende maanden verbouwd en ingericht als tijdelijk projectkantoor.

Voorbereidend werk is klaar! 

De voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterengweg zijn klaar. Op een stuk weg van ca. 500 meter is in totaal meer dan 60 kilometer aan kabels, leidingen en riool gelegd, verlegd of verwijderd. Het complexe werk dat eind 2017 van start ging, is in principe soepel verlopen. De firma Van Gelder werkte aan het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen en de firma Hendrikse & Zn. zorgde voor een nieuw riool.

Het werk was complex vanwege de krappe werkruimte en de enorme hoeveelheid (zware) kabels die ontward moest worden. Voor buurtbewoners was het werk het meest ingrijpend: diverse voortuinen moesten op de schop. Een aantal woningen was tijdelijk via loopbruggetjes bereikbaar. Fietsers en voetgangers kregen te maken met omleidingen. Begin 2018 werd op twee plaatsen asbest gevonden. De sanering leidde tot enige weken vertraging.

Het creëren van een veilige werk- en leefomgeving voor eigen medewerkers, buurtbewoners en voorbijrazend verkeer was uitgangspunt bij aanpak en werkwijze van de beide aannemers. De nadrukkelijke aandacht hiervoor heeft er toe bijgedragen dat er in anderhalf jaar tijd nauwelijks klachten zijn geweest vanuit de buurt.

Proces: provinciaal inpassingplan en vergunningen

Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt. Het PIP voor Laren-Hilversum is sinds oktober 2017 definitief, na vele jaren van studie, onderzoek en diverse planologische en juridische procedures. Intussen zijn ook alle benodigde vergunningen verleend. Belanghebbenden hebben op diverse momenten in het proces de kans gekregen hun mening te uiten over het inpassen van de HOV-verbinding.

Planning Laren-Hilversum
Start Gereed Voorlopige mijlpalen HOV in 't Gooi - Hilversumse deel
Medio maart 2019 Medio juni 2019 Inrichten parkeren omgeving Riebeeckvijver
Begin juli 2019 Eind augustus 2019 Aanpassen rotonde Lapersveld
Begin september 2019 - Voorbereiden bouw tijdelijke overweg bij Mussenstraat
17 april 2020 20 april 2020 Afbouw en ingebruikname tijdelijke overweg Mussenstraat
30 maart 2020 Augustus 2021 Afsluiting Oosterengweg voor snelverkeer in verband met bouw onderdoorgang
30 maart 2020 Mei 2022 Afsluiting Oosterengweg voor langzaam verkeer in verband met bouw onderdoorgang
April 2020 Juni 2022 Bouw natuurbrug Anna’s Hoeve
- Oktober 2022 Ingebruikname HOV-baan