Werk bij Wandelpad in Hilversum gestart

(23 september 2021)

Bij het Wandelpad in Hilversum graven we sinds eind augustus veel grond af. Dit is nodig vanwege het grote hoogteverschil op de locatie waar de nieuwe busbaan komt.

In oktober starten we vervolgens met de aanleg van een infiltratieriool om te zorgen dat regenwater straks in de bodem kan doorsijpelen. Na de aanleg van dit riool wordt de verharding van de busbaan gemaakt. 

Parkeren

Wij kregen recent vragen van bewoners over de nieuwe parkeerplaatsen die we bij het Wandelpad maken.
Deze vallen straks onder een andere parkeerzone (centrumgebied) dan de huidige parkeerplaatsen op het Wandelpad. Dit komt omdat de nieuwe parkeerplaatsen dienen ter compensatie van de parkeerplaatsen die verdwijnen op de Wilhelminastraat.
 

Uitgelicht