Actueel

  • Inspraakrapportage ontwerp HOV station Beverwijk

    (22 januari 2021) De provincie Noord-Holland legt samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk twee nieuwe busbanen aan bij station Beverwijk.
  • Telefonisch spreekuur HOV Station Beverwijk

    (17 maart 2020) De inloopbijeenkomst gepland op 19 maart gaat vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet door. Om ervoor te zorgen dat betrokkenen toch hun vragen kunnen stellen tijdens de periode van inspraak, wordt een wekelijks telefonisch spreekuur gestart.

Uitgelicht