Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan vond plaats op 14 december 2023. In een volgende inloopbijeenkomst lichten we de uitvoering toe.

Naar verwachting vindt deze medio 2024 plaats. Meer informatie volgt.