Planning

Bekijk de planning van de onderzoeken en inspraakmomenten.

Wanneer Wat
2024
  • januari - maart: deze periode meten zogenoemde peilbuizen de grondwaterstand rondom de kruising. Omwonenden en weggebruikers hebben hier geen last van.
  • 16 januari - 2 februari: invullen online vragenlijst mogelijk.
  • 30 januari: bijeenkomst voor direct aanwonenden en naastgelegen bedrijven en verenigingen.
2025
  • Start ruimtelijke procedure voor vergunningen (inclusief inspraakmomenten).