Doe mee aan het onderzoek!

De N203 is een van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland. Bij Krommenie geeft dit veel overlast aan de omwonenden. De provincie wil hier iets aan doen en investeert in maatregelen om de leefbaarheid op korte termijn te verbeteren. U kunt hierover met ons meedenken.

In het voorjaar van 2020 kon u via een online onderzoek aangeven wat volgens u prettige en vervelende plekken rondom de N203 zijn. Ook werd gevraagd naar ideeën waardoor de situatie kan verbeteren. Op basis van uw ideeën hebben onze deskundigen een lijst van mogelijke maatregelen opgesteld. Wij presenteren deze maatregelen op onze Digitale Maatregelenmarkt en vragen u wat u er van vindt.

Klik op de afbeelding om naar de digitale maatregelenmarkt te gaan.

Digitale maatregelenmarkt

Op onze digitale maatregelenmarkt presenteren wij u 21 maatregelen. Hiervan zijn er 6 kansrijk (blauwe stippen); daarvan vragen we welke u een goed idee vindt. Bij 3 maatregelen (paarse stippen) peilen we of u daar behoefte aan heeft. Bij de overige 12 maatregelen (rode stippen) leggen we aan u uit waarom deze uiteindelijk alsnog zijn afgevallen.

Belevingsinterviews

In het voorjaar van 2020 vonden 15 belevingsinterviews plaats. Hierdoor kregen onze onderzoekers een nog beter beeld van het dagelijks leven rondom de N203. De interviews kunt u – uiteraard geanonimiseerd – teruglezen in het ‘Verhaal van Krommenie-Assendelft’.

Omgevingstafel

Om gedurende het onderzoek te toetsen of alle inzichten uit de omgeving voldoende worden belicht en of er voldoende draagvlak is, werken we met een Omgevingstafel. De Omgevingstafel bestaat uit ongeveer 10 deelnemers, met vertegenwoordigers van bewoners uit Krommenie en Assendelft, (basis)scholen en maatschappelijke organisaties rondom de N203 bij Krommenie, de winkeliersvereniging en vertegenwoordigers van het (lokale) bedrijfsleven. De Omgevingstafel komt in iedere fase van het project bij elkaar. 
 

 

Uitgelicht