Werkzaamheden

Om van de Leimuiderbrug weer een betrouwbare brug te maken, zijn er meerdere werkzaamheden uitgevoerd.

De laatste jaren vonden er meerdere storingen plaats. Die hadden verschillende oorzaken. In 2022 waren meerdere storingen in de beweegbare delen van het hydraulisch systeem. Na een grondige storingsanalyse bleek dat te liggen aan de slijtagegevoelige onderdelen van het hydraulisch systeem. Om van de Leimuiderbrug weer een goed werkende brug te maken, is er tussen 8 en 18 december 2024 onderhoud uitgevoerd aan onder meer dit hydraulisch systeem. 

Doordat begin januari 2024 zich toch nog enkele storingen voordeden, heeft de provincie Noord-Holland de Leimuiderbrug op alle onderdelen doorgelicht. Hierbij is een aantal mogelijkheden ontdekt om de werking van de brug te verbeteren. Door het aanpassen van de software en het beter inregelen van het beweegbare deel van de brug kan de brug minder storingsgevoelig gemaakt worden.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, moet de brug continu geopend en gesloten worden. Hierdoor was de Leimuiderbrug afgesloten in de nacht van 12 op 13 maart 2024. De werkzaamheden verliepen voorspoedig, waardoor er geen werkzaamheden in de nacht van 13 op 14 maart hoeven plaats te vinden en al het verkeer gebruik kan maken van de Leimuiderbrug.

brug open