Planning

De planning van de uitvoering van het project is onder voorbehoud.

Periode

Omschrijving

2023 Ontwerpfase
2024 Voorbereidingen voor realisatie project 
1e kwartaal 2025 Start werkzaamheden
Medio 2025 Werkzaamheden gereed