Biobased proeftuin

De provincie Noord-Holland heeft in 2018/2019 de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer over een lengte van 850 meter ingericht als biobased proeftuin. De weg is volledig – van berm tot berm – uitgevoerd met natuurlijke materialen.

Deze biobased materialen zijn onbeperkt voorradig en hebben als doel om op termijn de fossiele materialen te vervangen. Met de biobased proeftuin draagt de provincie bij aan de verduurzaming van de infrastructuur en wordt de markt gestimuleerd om hiermee te experimenteren en te innoveren. 

De proef

Nu de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer is ingericht als biobased proeftuin, zal dit 850 meter lange proefvak de komende 10 jaar worden gebruikt om nieuwe biobased toepassingen aan te brengen en te testen. De testfase moet uiteindelijk gecertificeerde biobased materialen gaan opleveren die breed toepasbaar zijn binnen de grond- weg- en waterbouwsector (GWW) in Nederland.

Nieuwe biobased materialen komen tot leven

Op de rijbaan en het naastgelegen fietspad zijn verschillende proefvakken voorzien van biobased materialen. In het asfalt op de rijbaan zijn bindmiddelen gebruikt op basis van onder andere koolzaadolie. Het fietspad is voorzien van proefvakken met asfalt en beton, waarin diverse soorten hars en riet zijn verwerkt. Ook staan er verkeersborden die bestaan uit gelamineerde bamboestroken en bioplastic. Verder zijn er biobased materialen toegepast in de lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, het wegmeubilair en de hectometerpaaltjes.

Verkeersbord gemaakt van gelamineerde bamboestroken
Verkeersbord gemaakt van gelamineerde bamboestroken

Samenwerking 

De biobased proeftuin is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, aannemer Dura Vermeer (en haar partners), de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. De markt krijgt de kans om biobased producten te testen, zodat deze straks (na certificering) niet alleen door de provincie maar ook door andere organisaties gebruikt kunnen worden. Hierdoor worden duurzaamheid en biodiversiteit naar een hoger niveau getild met als doel het gebruik van fossiele grondstoffen te reduceren. 

Uitgelicht