N247

Op de provinciale wegen N235 en N247 gaat de provincie groot onderhoud uitvoeren. Het oude asfalt en waar nodig ook de fundering worden vervangen. Zo kan de weg weer 15 jaar mee.

De werkzaamheden zijn te verdelen over diverse projecten:

  • Onderhoud N247
  • Inrichting rijbaan N247
  • Nieuw fietspad bij Katwoude
  • Monnickendam P+R-terrein
  • Monnickendam Herinrichting kruispunt Bernhardlaan

Onderhoud N247

Waar: Vanaf de A10 tot Edam (met uitzondering van het deel tussen Broek in Waterland en Monnickendam)
Wat: Alle inritten van woningen en landerijen op beide wegen krijgen een duidelijke aanpassing, vergelijkbaar met de inritten langs de Kanaaldijk (N235) in Watergang. Op deze wijze is het voor een weggebruiker duidelijker om te zien waar de inritten zich bevinden. Er ontstaat een rustiger wegbeeld. Ook de busbaan tussen Het Schouw en Broek in Waterland krijgt een nieuwe indeling. 

Voorbeeld toekomstige inrit en uitrit N235
Voorbeeld in- en uitrit toekomstige situatie

Inrichting rijbaan N247

Uitgangspunt van het programma Bereikbaarheid Waterland is dat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren, maar dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan. Het uitbreiden van het aantal rijstroken op de N247 valt daarmee buiten de oplossingsmogelijkheden, hoewel bewoners en ondernemers dat soms voorstellen voor het verbeteren van de doorstroming. Ieder type vervoer krijgt een eigen rijbaan . 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren krijgt de N247 (tussen Het Schouw en de Zeddeweg) een niet-overrijdbare scheiding tussen de busstrook en de overige rijstroken. Hierdoor kunnen bestuurders van landbouwvoertuigen de busstrook niet meer gebruiken als rijbaan. En overige bestuurders kunnen niet meer rechts inhalen over de busstrook. Het regulier links inhalen zal op plaatsen waar dit veilig kan worden gehandhaafd.

Nieuw fietspad (Katwoude)

Aan de oostzijde van de N247 komt een nieuw fietspad tussen Nieuwendam (Monnickendam) en de Wagenweg (Volendam). Het nieuwe fietspad is onafgebroken en gescheiden van de N247. Ook wordt het hiermee veiliger voor fietsers  omdat zij dan de N247 niet meer over hoeven te steken. Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed en moet deel uit gaan maken van een hoogwaardige fietsroute tussen Amsterdam en Edam-Volendam.

Monnickendam P+R-terrein

Ter hoogte van de bushalte ‘Bernhardbrug’ in Monnickendam staan regelmatig auto’s in de berm van de parallelweg. Om de overstap op het openbaar vervoer te vergemakkelijken is het plan een P+R-terrein aan te leggen voor 11 parkeerplaatsen.

Monnickendam P+R-terrein huidige situatie
Afbeelding huidige situatie

Monnickendam Herinrichting kruispunt Bernhardlaan

Het kruispunt van de Bernhardlaan met de N247 is één van de drukste kruispunten in het gebied, omdat er veel verkeer vanuit Monnickendam/Marken en Edam/Volendam op dit punt bij elkaar komt. Voor de reconstructie van het kruispunt Bernardlaan is het nodig om de aansluiting van de Monnickenmeer in noordelijke richting te verplaatsen. Daarnaast komt er een dubbele opstelstrook voor het autoverkeer richting het zuiden. De verkeerslichtenregeling wordt geoptimaliseerd. En de bushalte Monnickendam Bernhardbrug (oost) verplaatst in zuidelijke richting . Ook komt er een aparte opstelstrook voor de afslaande bussen vanuit het noorden richting Monnickendam zodat deze de doorgaande bussen richting Amsterdam niet ophouden. Het aangepaste kruispunt heeft op deze manier voldoende capaciteit om de verwachte verkeersstromen na realisatie van Galgeriet ter verwerken.

Monnickendam Kruispunt Bernhardlaan huidige situatie
Afbeelding huidige situatie

 

Uitgelicht