Werkzaamheden oostelijk tracé

update: 17 januari 2019

Actuele werkzaamheden N307

(vanaf de A7 tot Enkhuizen (voorheen: N302/N506))

De N194 en N307 zijn open voor verkeer. Maar het werk is nog niet helemaal klaar. De komende maanden zijn er nog restwerkzaamheden langs de weg. Mocht u vragen of meldingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 - 020 06 00 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bebording

De N307 is de nieuwe weg tussen de A7 Hoorn-Noord en Enkhuizen. Alle hectometerpalen langs de weg zijn vervangen door paaltjes met dit nieuwe wegnummer. Daarnaast wordt ook de bewegwijzering op deze weg de komende periode stapsgewijs verder aangepast aan het nieuwe wegnummer en nieuwe rijroutes. Tot die tijd staan er tijdelijke borden.

Zevenhuis (Zwaag)

 • Wat: afbouwen fietstunnel Zevenhuis (asfalt, tegels, grondwerk).
 • Wanneer: t/m eind februari 2019.
 • Verkeershinder: in- en uitvoegend werkverkeer.

Kruising N307/N240 (Zwaagdijk-Oost)

 • Wat: plaatsen energiemeter.
 • Wanneer: dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019.
 • Verkeershinder: er is tijdelijk geen stroomvoorziening, waardoor de verkeerslichten op de kruising tijdelijk niet werken.

Onderdoorgang Binnenwijzend (Westwoud)

 • Wat: plaatsen energiemeter.
 • Wanneer: dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019.
 • Verkeershinder: er is tijdelijk geen stroomvoorziening, waardoor de verlichting in de onderdoorgang tijdelijk niet werkt.

Op diverse plekken langs de N307

 • Wat: diverse afbouw- en opruimwerkzaamheden.
 • Wanneer: t/m januari 2019.
 • Verkeershinder: in- en uitvoegend werkverkeer.
   
 • Wat: plaatsen hekken op perceeltoegangen.
 • Wanneer: t/m voorjaar 2019.
 • Verkeershinder: geen
   
 • Wat: aanbrengen beplanting langs het tracé en op onderdoorgangen Streekweg en Binnenwijzend.
 • Wanneer: plantseizoen 2018-2019 (voorjaar 2019 gereed).
 • Verkeershinder: tussen onderdoorgang Binnenwijzend en Voetakkers mogelijk verkeersmaatregelen.

Onvoorziene omstandigheden

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data.

Wegwerkers aan het werk met asfalteringswerkzaamheden

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg