Werkzaamheden oostelijk tracé

update: 1 april 2019

Actuele werkzaamheden N307

(vanaf de A7 tot Enkhuizen (voorheen: N302/N506))

Bebording

De N307 is de nieuwe weg tussen de A7 Hoorn-Noord en Enkhuizen. Alle hectometerpalen langs de weg zijn vervangen door paaltjes met dit nieuwe wegnummer. Daarnaast wordt ook de bewegwijzering op deze weg de komende periode stapsgewijs verder aangepast aan het nieuwe wegnummer en nieuwe rijroutes. Tot die tijd staan er tijdelijke borden.

Op diverse plekken langs de N307

  • Wat: diverse afbouw- en opruimwerkzaamheden.
  • Verkeershinder: in- en uitvoegend werkverkeer.
     
  • Wat: aanbrengen beplanting langs het tracé en op onderdoorgangen Streekweg en Binnenwijzend.
  • Wanneer: eind april gereed.
  • Verkeershinder: tussen onderdoorgang Binnenwijzend en Voetakkers mogelijk verkeersmaatregelen.

Onvoorziene omstandigheden

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data.

Wegwerkers aan het werk met asfalteringswerkzaamheden

 

Uitgelicht

Vragen of meldingen?

De N194 en N307 zijn open voor verkeer. Maar het werk is nog niet helemaal klaar. De komende maanden zijn er nog restwerkzaamheden langs de weg. Neem bij vragen of meldingen contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Schade

Meer informatie over verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) staat op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg