Interview met contractmanager Erwin Meijer

(02 oktober 2019)

Wat doet een contractmanager precies en wat zijn de uitdagingen bij dit werk? Wat is er verder te vertellen over dit project en de aanbesteding die binnenkort van start gaat? In dit interview vertelt onze contractmanager Erwin Meijer hier meer over. Onder meer over hoe lang hij dit werk al doet en wat dat werk nou zo leuk maakt.

Hallo Erwin, kun je iets over jezelf vertellen?

“Jazeker. Ik zal beginnen bij waar ik vandaan kom: Hellevoetsluis, in Zuid-Holland dus. Op mijn 18e ben ik vervolgens in Delft gaan wonen en studeren. Daar zijn mijn vrouw en ik blijven wonen tot en met de geboorte van onze eerste dochter. Daarna zijn we in 2010 naar Berkel en Rodenrijs verhuisd, naar een huis met een tuin, en daar wonen we nu nog steeds.“

Contractmanager Erwin Meijer

Contractmanager Erwin Meijer

“Ik ben in Delft opgeleid tot civiel ingenieur. Dat combineerde ik met wielrennen, uiteindelijk op hoog niveau. Na mijn studie kreeg ik een contract bij een wielerploeg en heb ik semiprofessioneel gewielrend. Ik werkte toen drie dagen in de week, de andere dagen zat ik op de fiets. Dat heb ik gedaan tot en met 2005. Toen ben ik gaan werken bij het bedrijf waar ik nu nog steeds werk. Eerst als assistent projectleider, daarna als projectleider, en sinds 2010 werk ik als contractmanager, dat doe ik nu een kleine tien jaar. Tussendoor heb ik ook enkele uitstapjes gemaakt naar functies als technisch manager en projectmanager. Bij het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) werk ik als contractmanager voor de provincie Noord-Holland en dat doe ik nu anderhalf jaar. Ik heb in de directe omgeving niet eerder gewerkt, maar eerder heb ik wel in Noord-Holland gewerkt in de omgeving van Zaandam.”

Wat doe je eigenlijk precies als contractmanager?

“Dat hangt er vanaf in welke fase een project zit. In het geval van de N241 ben ik nu vooral bezig met de voorbereiding en het opstellen van de aanbestedingsstrategie. Hierbij gaat er veel tijd zitten in nadenken over hoe we het project gaan inrichten en op de markt gaan zetten. Als dat getoetst is, starten we vervolgens de aanbesteding, partijen kunnen zich daar dan op inschrijven. Na het selecteren van een partij, treed ik als contractmanager op namens de provincie bij de verdere uitvoering van het project. In de uitvoeringsfase ga je als contractmanager verder met contractbeheersing: je regelt de betalingen en hoe er wordt omgegaan met meer en minder werk dan aan het begin was afgesproken. Bij “meerwerk” hoort ook: als de omstandigheden anders zijn dan de aannemer had mogen verwachten, dan kan het zijn dat de aannemer aanspraak kan maken op een extra vergoeding van kosten.

Vóór de gunning speelt mijn werk zich vooral intern binnen de provinciale organisatie af. Na de gunning heb ik vervolgens vooral te maken met de aannemer. Ik heb als contractmanager dan de taak om het toetsen en controleren van het werk van de aannemer te overzien. Ik moet weten of de kwaliteit en voortgang voldoet aan onze eisen, en dat is nodig om te bepalen of we de facturen kunnen betalen en om te garanderen dat de betalingen rechtmatig zijn.”

Waar ligt voor jou de uitdaging in je werk, wat vind je leuk?

“Het leukst vind ik eigenlijk de uitvoering, dus de fase die nog moet komen voor het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Het is dan fijn om te zien of de samenwerkingsaanpak die in de voorbereiding is bedacht, ook op de juiste manier en naar tevredenheid werkt. Dan is het voor mij geslaagd. Daarnaast vind ik het mooi om het werk buiten te zien groeien. De techniek vind ik namelijk nog steeds interessant – ik heb toch een technische achtergrond.

Een belangrijk aspect van mijn werk is de interactie met de aannemer. Zwart-wit gezegd: een aannemer probeert geld te verdienen, en ik probeer er voor te zorgen dat de kosten voor de provincie verantwoord zijn. Ik zorg er eigenlijk voor dat de aannemer wordt betaald voor het werk wat is afgesproken en daadwerkelijk is uitgevoerd, en dat deze niet te veel of te weinig krijgt. Het analyseren en oplossen van de problemen die daarbij horen vind ik een mooie uitdaging. De kunst is om op een goede manier met meningsverschillen om te gaan en om te zorgen dat beide partijen een perspectief hebben om verder met elkaar te kunnen. Het is heel mooi als dat goed lukt.”

Wat kun je over de aanbesteding met een bouwteam vertellen?

“Het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is bijzonder, want we gaan op een nieuwe manier met een bouwteam werken: we gaan het combineren met de contractvorm UAV-GC (geïntegreerde contracten) en dat is in deze vorm nieuw voor de provincie. Kort gezegd gaan we een samenwerking aan met een aannemer, waarbij we de kennis van de provincie en de aannemer gelijktijdig benutten in een gezamenlijk ontwerpproces. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering, en door een goede samenwerking in de voorbereiding – een hele zorgvuldige voorbereiding – proberen we de risico’s tijdens de uitvoering te verkleinen. Dit leidt als het goed is tot minder gedoe in de uitvoering dan als de aannemer een groot deel van de voorbereiding zelf doet en we als provincie wat meer op afstand staan. Nu kunnen we elkaars kennis optimaal benutten.

Een ander speciaal aspect is dat we vanuit de provincie met drinkwaterbedrijf PWN een vergaande samenwerking aangaan. Dit doen we omdat er een belangrijke drinkwater-transportleiding langs de weg ligt, en we nemen met een integrale aanpak zo tijdig de belangen van PWN mee in het project. Daarmee houden we ook de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk doordat de duur van de uitvoering korter wordt door de betere afstemming. Normaal gesproken zou PWN eerst haar werkzaamheden uitvoeren en als dit klaar is, zou provincie aan de weg beginnen. Nu proberen we met een slimme fasering werkzaamheden te combineren om zo eerder te komen tot een vernieuwde en veilige weg."

Wat wil je nog meer kwijt over het project?

“Ik had twee bijzondere aspecten aan het project benoemd: het bouwteam en de samenwerking met PWN, en die zijn als pilots te zien binnen onze provinciale organisatie. Maar dat zijn niet de enige pilots die we uitvoeren. We zijn op een aantal andere vlakken ook nieuwe wegen aan het ontdekken en ik kan wel zeggen dat we als projectteam een hoog ambitieniveau hebben. Zo zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe online BIM-Viewer, die afkorting staat voor Bouw Informatie Model. Dat is een methode met als doel om digitale data éénmalig in te winnen en daarna vaker te gebruiken. In de BIM viewer wordt alle beschikbare informatie rondom een project gebundeld, denk aan kadastergegevens, bomen, bestemmingsplannen, archeologische monumenten, beschikbare onderzoeken, openbare informatie, kabels en leidingen, enzovoort. Hiermee wordt het eenvoudiger om relaties te zien en analyses te maken, omdat in één opslag verschillende informatiebronnen zichtbaar zijn. Daarnaast zijn we als een van de eerste projectteams binnen de provincie overgestapt op een moderner Document Management Systeem, zodat we voor de komende jaren goed gesteld staan.

Kortom: we durven het als team aan om open te staan voor veranderingen en optimalisaties. We gaan voor hoge kwaliteit, en we durven onze nek uit te steken en er het beste van te maken. Dat is geen standaard koek en dat vind ik mooi. Daar zet ik me graag voor in.”

Meer informatie

Bij vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 - 020 06 00 (gratis) of een e-mail sturen naar n241acdegraafweg@noord-holland.nl. Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina Herinrichting A.C. de Graafweg (N241), en aanmelden voor de nieuwsbrief over het project kan via deze pagina.

Uitgelicht