Openstelling Leeghwaterbrug vastgesteld op 25 augustus

(07 februari 2019)

Het verkeer kan vanaf 25 augustus 2019 gebruik maken van de nieuwe Leeghwaterbrug. Deze datum heeft Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland vastgesteld. Tot de openstelling worden extra maatregelen getroffen om de hinder voor het autoverkeer te beperken. De eerste metingen laten zien dat hierdoor de files in de spitstijden afnemen.

De eerste planning die door de aannemer werd aangeboden ging uit van een ingebruikname eind 2019. Deze is niet geaccepteerd. Na een verdere optimalisatie van de planning, is de aannemer uiteindelijk tot een planning gekomen waarbij de bruggen op 25 augustus 2019 opengesteld zijn voor het verkeer.

Afname filetijden

Tijdens de werkzaamheden gaat het verkeer over 1 brug. Dit geeft met name in de spitsperioden verkeershinder. Vanwege de uitloop van de werkzaamheden zijn vanaf half november 2018 maatregelen ingezet om de hinder te beperken en de verkeersdoorstroming te bevorderen. De cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) laten zien dat de files in de spitstijden sinds de invoering van deze maatregelen afnemen.

Innovatieve maatregelen

De provincie start ook met ‘smart mobility’ verkeersmaatregelen voor een betere doorstroming. Het verkeer dat over de Westerweg (N242) in Alkmaar rijdt, ontvangt automatisch berichten via de mobiele telefoon (bij gebruik van meest gebruikte navigatie-apps) over hindermomenten of wijzigingen in de verkeerssituatie. Deze gegevens zijn ook in diverse navigatiesystemen te zien. 

Foto Leeghwaterbrug

 

 

Uitgelicht