Stand van zaken project

(22 december 2021)

Dit is de laatste N243-nieuwsbrief van dit jaar. U leest hierin over de huidige planningen voor de werkzaamheden van aannemers BAM Infra en Boskalis. In 2022 versturen we u weer nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van het project N243 Herinrichting.

Boskalis en de provincie maken deze nieuwsbrief samen. 

Boskalis verwacht begin 2022 te starten met diverse grondwerkzaamheden, waaronder het verplaatsen van kabels en leidingen vanaf februari 2022. In 2022 organiseren Boskalis en de provincie samen een inloopbijeenkomst met uitgebreide informatie over de werkzaamheden. Meer informatie hierover volgt. 

3 deeltrajecten in 2022 en 2023

Boskalis en de provincie werken verder aan de planning voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de N243. Boskalis verdeelt in 2022 en 2023 het werkgebied van de N243 in 3 deeltrajecten om de overlast en de doorstroming van het verkeer te spreiden.

Volgens de huidige planning werkt Boskalis eerst aan het deeltraject van de N243 van de Molendijk in Schermerhorn tot aan de rotonde op de Middenweg (N509). De werkzaamheden met omleidingen aan dit deeltraject zijn naar verwachting in de zomer van 2022 tot en met december 2022. Daarna werkt Boskalis in 2023 aan het volgende deeltraject van de N243 van de rotonde op de Middenweg (N509) tot aan de rotonde bij Kathoek. Als laatste werkt Boskalis aan het deeltraject van de N243 tussen Alkmaar en Schermerhorn. Dit is naar verwachting van medio 2023 tot aan september 2023.

Meer informatie over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid volgt in de Boskalis Projecten-app en op www.infoN243.nl. Omwonenden en aangrenzende bedrijven worden per brief geïnformeerd. 

Contact met omgevingsmanager van Boskalis

Heeft u vragen, opmerkingen, zorgen of klachten over iets wat op en langs de weg gebeurt of gaat gebeuren? Dan kunt u contact opnemen met Leontien Benders, omgevingsmanager van Boskalis. U kunt Leontien bereiken via:

Leontien Benders (links) en Erica Nijpels van Boskalis

Leontien Benders (links) en Erica Nijpels van Boskalis.

Ontwerp brugleuningen

In de vorige nieuwsbrieven kon u lezen over het ontwerp van teksten voor brugleuningen als eerbetoon aan de Beemster en Schermer. De provincie besprak de conceptteksten van dijkoloog de heer Messchaert met de gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland. De gemeenten zijn positief over de teksten. Naar verwachting maakt Boskalis medio 2022 een proefstuk van een deel van een brugleuning. Hiermee controleren we de techniek: is de leuning sterk genoeg, is het mooi en waar lopen we tegenaan tijdens de productie? Daarnaast controleren we de leesbaarheid voor een voorbijganger. Meer informatie over de uiteindelijke productie van de brugleuningen volgt na het maken van het proefstuk.

Werkzaamheden aannemer BAM Infra

Gebiedsaannemer BAM Infra voert werkzaamheden uit voor fietsbruggen. Lees over dit projectonderdeel in het nieuwsbericht Stand van zaken fietsbruggen.

Stand van zaken fietsbruggen

Uitgelicht