Juli 2019

  • Wat is de status van de bestemmingsplannen?

    (15 juli 2019)

    Het uitgangspunt van de herinrichting N243 is dat deze zoveel als mogelijk plaatsvindt binnen de geldende bestemmingsplannen. Daardoor is slechts een beperkte aanpassing van de bestemmingsplannen nodig. Deze aanpassingen richten zich vooral op de bestemming van te realiseren rotondes.

  • Informatieavond over verkeersplan druk bezocht

    (15 juli 2019)

    Het was voor de provincie afgelopen 18 juni 2019 een geslaagde informatieavond waarbij we zo’n 90 bewoners mochten verwelkomen. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven over de stand van zaken van het project en is uitgelegd hoe het verkeersplan eruit komt te zien op het moment dat een aannemer aan het werk gaat.

Uitgelicht