Beoordelen voor het milieu

(09 juli 2021)

Voor de herinrichting van de N243 kiest het projectteam een aannemer (aanbesteding). Het team maakt onder andere een keuze op basis van duurzame oplossingen van de aannemer.

Sinds 2017 is Peter Hopman bij het project betrokken als technisch manager. De heer Hopman vertelt wat erbij de beoordeling voor het milieu bij de aanbesteding komt kijken.  

Kunt u een korte introductie geven van uzelf en de aanbesteding? 

De heer Hopman: “Als technisch manager ben ik verantwoordelijk voor de technische aspecten van het project, zoals het opstellen van de ontwerpen van wegen en bruggen. Bij een zogenoemde aanbesteding vraagt de provincie aannemers om offertes voor de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij is niet alleen de prijs van belang, maar bijvoorbeeld ook duurzaamheid en hoe wordt omgegaan met de omgeving".

"Bij de aanbesteding aan een aannemer gebruiken we de milieukostenindicator (MKI). De MKI is een eenheid waarmee de milieueffecten van een materiaal, bouwwerk of project inzichtelijk wordt gemaakt. De MKI-waarde is een uitkomst van een LevensCyclusAnalyse (LCA) van een product of proces. Hierbij wordt de gehele levenscyclus in beeld gebracht, van de winning van grondstoffen tot de sloop, waardoor de milieueffecten van alle relevante processen worden meegenomen in de berekening. De MKI beoordeelt in totaal 11 milieueffecten, waaronder CO2-uitstoot, en zorgt daarmee voor een compleet beeld van de daadwerkelijke milieu-impact. De MKI van een project kan met DuboCalc.”

Peter Hopman bij een brug langs de N243

Peter Hopman.

Wat willen we van het project verduurzamen?

“We willen een vermindering van energiegebruik bij de werkzaamheden, materiaalgebruik (stimuleren van hergebruik) en de toepassing van duurzame materialen.” 

Welke duurzame maatregelen spelen daarbij een rol?

“We houden rekening met verduurzaming van het asfalt, grasbetontegels die vaak langs de weg of op parkeerplaatsen liggen, houten geleiderails, stalen damwanden, verkeers- en fietsbruggen en grondwerk. Deze onderdelen zitten in de MKI-berekening. Daarnaast is er een landschaps-/groenplan opgesteld. De bouw van 4 fietsbruggen met een 3D-betonprinter is duurzamer dan een fietsbrug met betonnen geprefabriceerde ‘prefab’ liggers. Dat is met een Life Cycle Analysis (LCA) aangetoond.”

Een visualisatie van grasbetontegels naast de berm bij de Middenweg

Een visualisatie van grasbetontegels naast de berm bij de Middenweg.

Waar liep het projectteam tegenaan?

“De marktpartijen willen vaak duurzamere materialen toepassen dan de provincie toestaat. Dat heeft vaak te maken met de experimentele fase waarin het innovatieve materiaal nog zit. Het materiaal is bijvoorbeeld pas een jaar getest maar moet minimaal 20 jaar meegaan. Er is dan nog niet getest hoelang het materiaal goed blijft werken en of het bewezen kwaliteit heeft. Hierdoor moeten we vaak nee verkopen tegen de markt. Vaak kunnen we het wel kleinschaliger uitproberen. We gaan nu één kant van een verkeersbrug laten bouwen met zelfherstellend (en duurzamer) beton en de andere kant met traditioneel beton. Zo kunnen we het innovatieve zelfherstellend beton goed monitoren en vergelijken.” 

Waar bent u trots op rond de aanbesteding?

“Ik ben er trots op dat de aanbesteding goed verloopt en dat MKI als één van de criteria goed werkt. Het is heel gemakkelijk beoordelen en vergelijken met behulp van de MKI-berekeningen. Marktpartijen zoeken de grens van maximale duurzaamheid op die wij hebben voorgeschreven.” 

Verduurzamen eigen infrastructuur

Op korte termijn wil de provincie samen met partners veel bereiken om de provinciale wegen en vaarwegen te verduurzamen. De provincie is eigenaar en opdrachtgever van de provinciale infrastructuur en dus kunnen we in projecten zelf aan de slag op het gebied van CO2-reductie, het gebruiken van primaire grondstoffen, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast zetten we ons in om de operatie van onze infrastructuur energieneutraal en klimaatadaptief (aangepast aan het klimaat) te krijgen.

Uitgelicht