Kabels en leidingen onder de N243 verplaatsen

(09 juli 2021)

Otmar Beltman van het bedrijf GoConnectit adviseert het projectteam N243 van de provincie Noord-Holland over kabels en leidingen.

Als voorbereiding op de werkzaamheden aan de N243 worden kabels en leidingen onder de weg onderzocht en waar nodig verplaatst. De heer Beltman vertelt waarom dit nodig is en wat u ervan merkt. 

Onder de weg liggen gasleidingen, drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en datakabels voor bijvoorbeeld televisie en internet bij u thuis. De heer Beltman: “Het onderzoek begint met de liggingsgegevens van alle kabels en leidingen uit het Kadaster. In de grond kan de echte ligging anders zijn doordat het vroeger niet goed is ingemeten. Daarvoor graven we proefsleuven of gebruiken we andere technieken zoals radiodetectie. Hierbij wordt met een signaal de locatie van metalen kabels of buizen gevonden en gevolgd”. 

Laten liggen of verplaatsen?

“We vullen de liggingsgegevens van de kabels en leidingen aan met informatie over de omgeving. Bijvoorbeeld met gegevens van het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de N243 en met plekken waar bomen staan. Beheerders van de kabels en leidingen – zoals Liander, PWN en Gasunie –  voegen informatie toe over het materiaal, de grootte en of de kabel of leiding nog in gebruik is. Met al die gegevens beslissen we waar kabels en leidingen kunnen blijven of verplaatst worden. Alle afspraken en nieuwe locaties komen in zogenoemde verleggingsplannen.”

Beschikbare ruimte

“Sommige kabels en leidingen zijn al verplaatst. De meeste kabels en leidingen worden verplaatst tijdens de herinrichting van de N243. De grootste uitdaging voor dit onderdeel van het project is de beschikbare ruimte. De bermen waaronder kabels en leidingen komen, zijn smal. Daarnaast komen er extra elektriciteitskabels van Liander vanwege de energietransitie. Het netwerk wordt uitgebreid om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen.” 

Huisaansluitingen

“Op enkele plekken worden huisaansluitingen verplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg met de bewoner. De aannemer combineert het moment van de werkzaamheden zoveel mogelijk met andere werkzaamheden aan de N243 voor zo min mogelijk overlast.” 

Nieuwe locaties markeren

“Na alle werkzaamheden verwerkt het Kadaster de nieuwe locaties en afmetingen van de kabels en leidingen. Door het maken van nieuwe tekeningen kan het even duren voordat de gegevens zijn aangepast. De aannemer markeert daarom tijdelijk de locaties op de weg of in de berm zodat de kabels en leidingen niet beschadigd raken.” 

Kabelspeurders bij Noordervaart

Bij de Noordervaart in Stompetoren onderzochten ‘kabelspeurders’ van het bedrijf Encarta of de kruisende kabels en leidingen kunnen blijven liggen bij het vervangen van de oeverbescherming. In februari 2020 vertelden zij hierover in een video. Bekijk de video. Bijna alle kabels en leidingen kunnen blijven liggen bij de Noordervaart. De gekozen aannemer voor de herinrichting van de N243 treft aanvullende maatregelen.

Visualisatie van de Noordervaart

Een visualisatie van de Noordervaart.

Uitgelicht