Toestemmingen & procedures

Toestemmingen & procedures

Verkeersbesluiten

Zoals eerder aangekondigd, zijn op 15 januari de verkeersbesluiten tot afsluiting van het Zuidje en tot verwijdering van een aantal bushaltes langs de N243 in de Staatscourant gepubliceerd. De termijn voor het indienen van bezwaar of vragen van een voorlopige voorziening is op 27 februari verstreken en volgens onze collega’s is er bij het uitkomen van deze nieuwsbrief geen bezwaar ingediend bij de Hoor en Adviescommissie.

Bestemmingsplannen

De aanpassingen van de bestemmingsplannen die nodig zijn om de herinrichting en het groot onderhoud uit te kunnen voeren zijn in gang gezet bij de gemeente Alkmaar en de gemeente Koggenland.

Bij Alkmaar ligt het ontwerp bestemmingsplan voor bij het college van burgemeester en wethouders. Nadat het college een besluit heeft genomen wordt het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan zal eind maart ter inzage liggen.

Voor Koggenland geldt een andere procedure en wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld om met een omgevingsvergunning af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Ook hier neemt het college van burgemeester en wethouders binnenkort het besluit en ligt de onderbouwing voor een periode van zes weken ter inzage. Naar verwachting zal het ontwerpbesluit eind maart ter inzage liggen.

Met de gemeente Beemster wordt nog gesproken over het groenplan. Het ontwerp bestemmingsplan is al wel voorbereid en na overeenstemming zullen we ook bij deze gemeente de procedures opstarten. Wordt vervolgd.

Toestemmingen & procedures

Uitgelicht