In gesprek met ondernemers

(11 maart 2020)

Ondernemers uit de regio zijn na de uitgelopen werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug bezorgd dat de uitvoering van de herinrichting van de N243 voor hen wederom gepaard gaat met veel verkeersoverlast. De provincie ging daarom in december 2019 in gesprek met Ondernemend Regio Alkmaar (ORA) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

Uitgangspunt voor het gesprek was het nadenken over mogelijke verbeteringen voor het verkeersplan dat in juni 2019 is gepresenteerd tijdens de informatieavond in De Omval. Door met elkaar te praten over de aanpak en de mogelijke consequenties voor de ondernemers zijn waardevolle aandachtspunten gekomen. Zo wordt onderzocht of de werkzaamheden gedurende de avond/nacht en/of weekenden worden uitgevoerd of dat er weekendafsluitingen komen. Andere wensen die zijn geopperd: uitzoeken of de werkzaamheden buiten het oogstseizoen kunnen plaatsvinden en open communicatie (ook richting de aannemer). Daarnaast wordt in de aanbestedingsfase gekeken welke aannemer het beste plan heeft om de overlast voor omgeving te beperken en te zorgen voor een zo goed mogelijke doorstroming en bereikbaarheid.

Update Middenweg, Beemster

Tijdens de uitvoering is het vanwege de zeer beperkte ruimte niet mogelijk de Middenweg open te houden voor doorgaand verkeer. Dit concludeert ingenieursbureau Arcadis in opdracht van de provincie. Uitzondering hierop is het bestemmingsverkeer (bewoners en bedrijven langs de Middenweg en nood- en hulpdiensten). De benodigde werkzaamheden aan de Middenweg zijn minder ingrijpend. Deze zijn daardoor kort, maar hevig.

In gesprek met ondernemers

Uitgelicht