Landschapsvriendelijke vangrail

(11 maart 2020)

De N243 is 1 van de provinciale wegen van Noord-Holland met veel zware bermongevallen. Bij de herinrichting van de weg is daarom veel aandacht voor het veiliger maken van de weg, waaronder voor de inrichting van de berm door het plaatsen van geleiderails (vangrails).

Specifiek voor de N243 is ook rekening houden met het landschap door de geleiderail naast veilig ook landschapsvriendelijk te maken. Niet alleen in deze provincie, maar in heel Nederland is aandacht nodig voor het veiliger maken van wegen. De minister van Infrastructuur en Milieu wil daarom in heel Nederland investeren in veilige wegen en bermen en heeft extra geld beschikbaar gesteld. De provincie Noord-Holland heeft met het voorbeeld van de herinrichting N243 succesvol een subsidieaanvraag ingediend, waardoor ook andere Noord-Hollandse provinciale wegen worde aangepast.

Op de N243 en bij sommige andere provinciale wegen ligt de weg langs het water en/of loopt de weg langs een rij bomen. Door de relatief kleine afstand tussen de weg en de obstakels kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In sommige gevallen kan er meer ruimte worden gecreëerd tussen de weg en de obstakels of kunnen deze obstakels worden verplaatst. Dit is echter in lang niet alle gevallen mogelijk. Om het risico te verkleinen dat een auto te water raakt of tegen een boom botst wordt daarom een geleiderail of bermverharding aangebracht.

Landschapsvriendelijke vangrail

De provincie investeert bijna € 6 miljoen aan bermmaatregelen, waaronder bijna € 3 miljoen aan de bermverharding en geleiderail van de N243. Doordat de provincie veel belang hecht aan veiligheid aan de weg en bermen in het bijzonder, heeft zij bijna € 2 miljoen aan subsidie ontvangen voor nieuwe bermmaatregelen.

Uitgelicht