Informatiebijeenkomsten: in- en uitritten en (parkeer)strook

(09 mei 2018)

Tijdens de informatiebijeenkomsten in december 2017 maakten veel van de gebruikers van in- en uitritten aan de N243 van de aangeboden gelegenheid gebruik om hun voorkeur aan te geven voor de verharding van deze nieuwe in- en uitritten en (parkeer)strook.

Na een extra bijeenkomst in de gemeente Beemster eind maart 2018 zijn we ook met de aanwezige bewoners van de Schermerhornerweg en de Middenweg uitgekomen bij de keuze voor de grasbetontegel. Alle bewoners / bedrijven langs de N243 hebben een brief ontvangen met onze definitieve keuze: voor alle in- en uitritten wordt het asfalt met patroonbestrating gebruikt en voor de (parkeer)strook de half verharding met de grasbetontegel zoals hieronder afgebeeld:

Asfalt met patroonbestrating              Grasbetontegel als half verharding     
Asfalt met patroonbestrating                                                 Grasbetontegel

Voorbeeld situatie grasbetontegel

Nogmaals bedanken we alle aanwonenden en bedrijven voor hun inbreng en het tot stand komen van deze keuze met als resultaat dat na de herinrichting de veiligheid van de weg wordt verhoogd en de weg de beoogde uniforme uitstraling krijgt.

 

 

Uitgelicht