Onderzoek & inspecties

(09 mei 2018) In tegenstelling tot het bericht in de vorige nieuwsbrief is een extra inspectie / funderingsonderzoek bij de brug in Avenhorn niet nodig. De brug voldoet aan de huidige eisen en belastingen. De proefsleuven langs de weg om de ligging van kabels en leidingen te controleren zijn afgerond. Zo ook de sonderingen en grondboringen die gebruikt worden om de stabiliteit van de aanwezige ophogingen en taluds te berekenen. 

Er zullen nog meerdere onderzoeken volgen en zodra u daar buiten iets van kan zien, brengen u hiervan op de hoogte. De resultaten van deze onderzoeken en inspecties worden door het ingenieursbureau gebruikt bij het berekenen en maken van het definitieve ontwerp.

Luchtfoto Avenhorn

Uitgelicht