Toestemmingen & procedures

(09 mei 2018)

Bushaltes

Zoals eerder gemeld is door de provincie een verkeersbesluit genomen om het aantal bushaltes langs de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn, in afstemming met de vervoerder Connexxion, te beperken. Deze bushaltes worden weinig gebruikt en er zijn geen ontwikkelingen te verwachten die leiden tot een toename van het aantal busreizigers die gebruik maken van de halteplaatsen. Er zijn tegen dit verkeersbesluit geen bezwaren ingediend en dat betekent dat na de herinrichting alleen nog de bushaltes ter hoogte van kruispunten terugkomen. Bij de bushaltes zullen zogenaamde nietjes worden aangebracht, zodat de reizigers daar hun fiets kunnen neerzetten.

Fietsnietje

Afsluiten Zuidje

Op het verkeersbesluit voor het afsluiten van het Zuidje in Schermerhorn zijn ook geen bezwaren ingediend en na de herinrichting kunnen alleen nog (brom)fietsers en voetgangers (langzaam verkeer) gebruikmaken van de aansluiting van het Zuidje op de provinciale weg. In overleg met de gemeente Alkmaar is besloten dat de weg door het plaatsen van een paaltje wordt afgesloten, maar dat de mogelijkheid blijft bestaan dat in bepaalde situaties de motorvoertuigen toch gebruik kunnen maken van de aansluiting.

Bestemmingsplannen

Zoals aangekondigd is de procedure van de aanpassingen van de bestemmingsplannen bij de gemeente Alkmaar en Koggenland in gang gezet. De periode van het indienen van zienswijzen is inmiddels afgelopen en momenteel worden de ingediende zienswijzen in behandeling genomen en werken we aan de beantwoording hiervan.

De besprekingen met de gemeente Beemster zijn nog gaande, maar we verwachten dat binnenkort ook hier de procedure kan worden opgestart. Houdt u de webpagina in de gaten, hier zullen we bekend maken als de aanpassingen door de gemeente ter inzage worden gelegd.

Luchtfoto Zuidje Schermerhorn

Uitgelicht