Groenplan

(29 oktober 2020)

Landschap en cultuurhistorie zijn belangrijke onderwerpen bij de herinrichting van de N243. Bij het maken van het ontwerp en het opstellen van het bestemmingplan lag de focus op groot onderhoud en het veiliger maken van de weg.

Deze weg gaat echter ook door de Schermer, de Eilandspolder en de Beemster (UNESCO). En ter hoogte van Avenhorn doorsnijdt de weg de Westfriese Omringdijk. Dat maakt het extra belangrijk om goed na te denken over de (her)inrichting van de natuur.

Aanpak

Arcadis heeft in 2018 met input van gemeenten en andere overheden eerst een natuur- en landschapsplan gemaakt. Het plan is tijdens eerdere informatieavonden gepresenteerd en besproken. Bewoners hebben aangegeven dat het groen langs de weg voor hen erg belangrijk is. En dat vinden wij ook. Op 8 en 12 december 2017 hebben wij inloopavonden georganiseerd over de inritten en het door Arcadis opgestelde groenplan, waarna het plan is aangepast en besproken met de gemeenten. Met name de bomen langs de Middenweg in Beemster zijn erg belangrijk en daarom hebben we hierover met de specialisten van Beemster nadere afspraken gemaakt.  
 

Groenplan

Figuur 1: groenplan ter hoogte van Schermerhorn. 
 
Middenweg Beemster

Door het nieuwe ontwerp komen op verschillende plaatsen langs de weg de bomen te vervallen. Gelukkig komen er veel meer bomen voor terug, waarbij zoveel als mogelijk de kamerstructuur (figuur 2) van de Beemster wordt benadrukt. Daarom is per kamer voor 1 boomsoort gekozen. Per soort is wegens de ecologische diversiteit en het minimaliseren van uitval bij ziekte, voor diverse cultivars gekozen. Op figuur 2 is het gewenste eindbeeld weergegeven en figuur 3 geeft een indruk van de aan te planten bomen. 

Kamerstructuur
Figuur 2: kamerstructuur Beemster

Te planten bomen
Figuur 3: te planten bomen

Eindbeeld
Figuur 4: eindbeeld bomen in de Beemster

Te planten bomen
Figuur 5: voorbeeldbomen

Uitvoering groenplan

Het groenplan staat op de pagina van N243 Herinrichting. De provincie vindt het belangrijk dat er extra aandacht besteed wordt aan de uitvoering van dit groenplan en kiest er om die reden voor het groencontract apart op de markt te brengen.
 

Uitgelicht