Stand van zaken project

(28 oktober 2021)

Voor de zomervakantie ontving u de vorige nieuwsbrief. Daarna selecteerde de provincie Noord-Holland aannemer Boskalis Nederland voor de uitvoering van het project N243. Boskalis en de provincie maakten deze nieuwsbrief samen.

In deze nieuwsbrief stellen projectmanager Erica Nijpels en omgevingsmanager Leontien Benders van Boskalis zich aan u voor. Leontien is uw aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden voor dit project. Lees het nieuwsbericht: Maak kennis met Erica Nijpels en Leontien Benders van Boskalis.

Voorbereidende werkzaamheden

In september onderzocht Boskalis een deel van de ondergrond van de N243 als voorbereiding op de werkzaamheden. In oktober onderzoekt Boskalis de ondergrond verder. Het onderzoek wordt gedaan met zogenoemde sonderingen (een stalen pin die in de grond gaat). Hiermee wordt de opbouw en sterkte (draagkracht) van de grond bekeken. Daarnaast verwerkt Boskalis het definitieve ontwerp van de weg voor de uitvoering ervan. 

De provincie onderzocht de ligging van kabels en leidingen van beheerders zoals Liander, PWN en Gasunie. Waar nodig verplaatsen de beheerders kabels en leidingen zodat deze goed liggen voor de werkzaamheden aan de N243. Tijdens die werkzaamheden worden op enkele plekken huisaansluitingen verplaatst. Waarom dit nodig is en wat u merkt van het aanpassen van kabels en leidingen leest u in het nieuwsbericht van 9 juli 2021.

Aan het einde van dit jaar is meer bekend over de planning van de uitvoering van de werkzaamheden aan de N243. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Ontwerp brugleuningen

In de vorige nieuwsbrieven kon u lezen over het ontwerpproces van teksten voor brugleuningen als eerbetoon aan de Beemster en Schermer. De provincie besprak de conceptteksten van dijkoloog de heer Messchaert met de gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland. Aankomend najaar maakt Boskalis een proefstuk van een deel van een brugleuning. Lees meer over de brugleuningen in het nieuwsbericht van 20 april 2021. 

De heer Messchaert nieuwDe heer Messchaert onderzoekt tijdens bezoeken aan de bruggen eind maart 2021 de leesrichtingen.

Uitgelicht