Planning

Hieronder staat de voorlopige planning van de herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243.

Planning N243 Herinrichting
Wanneer Wat
2016
  • Vaststelling definitief schetsontwerp
  • Afronden studiefase
2017
  • Nadere uitwerking technisch ontwerp
2018
  • Definitief maken van het technisch ontwerp
2019
  • Doorlopen ruimtelijke procedures en vergunningen
2020
  • Selecteren uitvoerende aannemer
  • Start voorbereidende werkzaamheden (waaronder vooronderzoek naar kabels en leidingen vanaf 13 januari 2020)
  • Start werkzaamheden herinrichting en groot onderhoud N243*
2021
  • Najaar: N243 gereed

 

* De start van de werkzaamheden is afhankelijk van de planning en uitvoering van aangrenzende projecten in de (directe) omgeving van de N243. De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug moeten afgerond zijn, voordat de voorgenomen werkzaamheden voor de herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243 kunnen beginnen. Daarnaast vindt afstemming plaats over de werkzaamheden met bijvoorbeeld het trajectonderhoud N246/N244. 

Meer informatie

De herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243 is in 2019

 

Uitgelicht