Planning

Hieronder staat de voorlopige planning van de herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243.

Planning project N243
Wanneer Wat
2016
  • Vaststelling definitief schetsontwerp
  • Afronden studiefase
2017
  • Nadere uitwerking technisch ontwerp
2018
  • Definitief maken van het technisch ontwerp
2019
  • Doorlopen ruimtelijke procedures en vergunningen
2020
  • Afronding ruimtelijke procedures in Alkmaar en Beemster
  • Start aanbesteding aannemer
  • Voorbereidende werkzaamheden (waaronder verleggen kabels en leidingen)
2021
  • Start werkzaamheden herinrichting en groot onderhoud N243
2023
  • N243 gereed

 

De herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243 is in 2019

 

Uitgelicht