Planning

Om te zorgen dat de N243 in het voorjaar van 2021 klaar is, zijn we nu bezig met alle voorbereidende werkzaamheden.

Wanneer Wat
2016
  • Vaststelling definitief schetsontwerp
  • Afronden studiefase
2017
  • Start nadere uitwerking technisch ontwerp en betrekken ingenieursbureau 
  • Start voorbereidende werkzaamheden 
2018
  • Doorlopen ruimtelijke procedures en vergunningen
  • Definitief maken van het technisch ontwerp
  • Aanbesteding op de (bouw)markt
2019
  • Tweede kwartaal: Gunning project op (bouw)markt
  • Najaar 2019: Start werkzaamheden herinrichting en groot onderhoud N243
2021

1e kwartaal: N243 gereed

   

Stand van zaken: september 2018

De start van de werkzaamheden is afhankelijk van de planning en uitvoering van aangrenzende projecten in de (directe) omgeving van de N243. Zo moeten eerst de N23 (Westfrisiaweg) klaar zijn en de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug afgerond zijn, voordat de voorgenomen werkzaamheden voor de herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243 kunnen beginnen

Meer informatie

De herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243 is in 2019

 

Uitgelicht