N246 – N244 Trajectonderhoud en vervangen Beatrixbrug en Kogerpolderbrug

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld door een nieuwe rotonde, nieuwe afslagen en nieuwe fietsoversteekplaatsen aan te leggen. Volgens de huidige planning is eind 2020 alles klaar. De inzet van provincie is om de hinder voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Daartoe is de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk gehouden en wordt gebruik gemaakt van tijdelijke bruggen met twee rijstroken, net als in de huidige situatie.

De provincie werkt in dit project samen met de gemeenten Zaanstad, Castricum en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Trajectonderhoud N246-N244 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meld u zich dan aan.

Kaart

Contact

Heeft u vragen over het trajectonderhoud N246 – N244 en het vervangen van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug? Dan kunt u terecht bij het Servicepunt van de provincie