Nieuwsbrieven N246 - N244

 • Voortgang werkzaamheden en planning

  (30 januari 2019)

  In de vorige nieuwsbrief kondigden we de start van de werkzaamheden van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug aan. Inmiddels is de tijdelijke brug in gebruik genomen, de sloop van de Beatrixbrug is afgerond en de bouw van de Prinses Amaliabrug is in volle gang.

 • Kogerpolderbrug 15 weken later klaar dan gepland

  (30 januari 2019)

  De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 klaar. Voor de beroepsvaart levert dat weinig extra hinder op, maar voor de recreatievaart iets meer.

 • Oplevering Prinses Amaliabrug 20 weken later dan gepland

  (30 januari 2019)

  De oplevering van de Prinses Amaliabrug (de nieuwe Beatrixbrug bij Westknollendam) wordt met 20 weken vertraagd, de brug is daardoor eind augustus 2019 klaar.

 • Voortgang werkzaamheden en planning

  (30 januari 2019)

  In de vorige nieuwsbrief werd de start van de sloop van de Beatrixbrug aangekondigd. De sloopwerkzaamheden zijn in december afgerond en de bouw van de Prinses Amaliabrug is in volle gang. Het beton van de nieuwe basculekelder (zoals de vloer en de wanden) wordt de komende maanden gestort.

 • Asfalt moet ingrijpend worden vernieuwd

  (30 januari 2019)

  Het asfalt op grote delen van de N246 van Wormerveer tot de Kogerpolderbrug en op de N244 van de Kogerpolderbrug tot Alkmaar blijkt in een slechtere conditie te zijn dan gedacht. Dat maakt een uitgebreidere renovatie noodzakelijk. Hierdoor zal de hinder voor het wegverkeer en omwonenden groter zijn.

 • Kogerpolderbrug 15 weken later klaar dan gepland

  (30 januari 2019)

  De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 klaar. Voor de beroepsvaart levert dat weinig extra hinder op, maar voor de recreatievaart iets meer. De tijdelijke Kogerpolderbrug kan namelijk niet open en dicht, waardoor passerende schepen van mei 2019 t/m februari 2020 te maken krijgen met een maximale doorvaarhoogte van 3,5 meter. Er is een omleidingsroute via de Knollendammervaart. Wegverkeer en omwonenden ondervinden geen extra hinder van de vertraging.

 • Nieuwe planning Prinses Amaliabrug

  (30 januari 2019)

  De oplevering van de Prinses Amaliabrug (de nieuwe Beatrixbrug bij Westknollendam) wordt met 20 weken vertraagd. Dit veroorzaakt geen extra hinder voor de scheepvaart. Op de website www.vaarweginformatie.nl staat een actueel overzicht van stremmingen en scheepvaartmaatregelen. Ook ontstaat geen extra overlast voor omwonenden of wegverkeer.

 • Archeologen vinden verdwenen dorp

  (27 september 2018)

  Als voorbereiding op de werkzaamheden heeft de provincie archeologisch onderzoek laten doen ter hoogte van De Woude. Tijmen Kok van archeologisch adviesbureau RAAP was betrokken bij het veldonderzoek. Hij vertelt over een bijzondere vondst.

 • Sloop Beatrixbrug van start!

  (27 september 2018)

  De sloop van de Beatrixbrug is gestart. Op maandag 24 september zijn de werkzaamheden aan de noordkant (kant Starnmeer) begonnen. Na de noordkant wordt het beweegbare brugdek verwijderd en dan volgt de sloop van de andere delen van de oude Beatrixbrug.

 • Uitvoerder Mark Klompstra aan het woord

  (27 september 2018)

  Uitvoerder Mark Klompstra is bij het project Trajectonderhoud N246-N244 uitvoerder voor alles wat met de weg te maken heeft. Daarom is hij onder andere betrokken bij de aansluitingen naar de nieuwe tijdelijke brug en bij de nieuwe aansluiting naar de Starnmeerdijk. In dit artikel vertelt hij meer over zijn werk.

 • Chroom-6 ook in Beatrixbrug en Kogerpolderbrug

  (24 juli 2018)

  Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat meerdere bruggen en sluizen in de provincie behandeld zijn met verf waarin chroom-6 zit. Ook de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug komen op dit lijstje voor.

 • Werken in de nacht van 6 en 7 september

  (24 juli 2018)

  In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 september 2018 wordt de nieuwe aansluiting Starnmeerdijk aangesloten op de N246. De nacht erna wordt het wegverkeer omgezet naar de tijdelijke situatie. Vanaf ongeveer 5.00 uur zaterdagochtend 8 september gaat de N246 over de tijdelijke Beatrixbrug en is de nieuwe aansluiting naar de Starnmeerdijk in gebruik.

 • Scheepvaartstremming Beatrixbrug 25 en 26 augustus

  (24 juli 2018)

  In juni zijn we gestart met de werkzaamheden bij de Beatrixbrug. Naast de huidige Beatrixbrug bouwt Dura Vermeer een tijdelijke brug waar het verkeer vanaf 8 september overheen rijdt. Het beweegbare brugdek van deze tijdelijke brug wordt in augustus gemonteerd. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, is de vaarweg gestremd in het weekend van 25 en 26 augustus 2018.

 • Uitvoerder Hans van der Ham aan het woord

  (24 juli 2018)

  Het is niet meer te missen: iedere automobilist, fietser, wandelaar of schipper die in de buurt van de Beatrixbrug in Westknollendam komt ziet het, hier gaat wat gebeuren! Voor Hans van der Ham, uitvoerder bij Dura Vermeer, zijn dit prachtige dagen. "Eindelijk zijn we buiten aan het werk, en nu op naar eind augustus." Wat er eind augustus gaat gebeuren, leest u in dit artikel.

 • De planning op hoofdlijnen

  (16 mei 2018)

  De provincie wil de hinder voor omwonenden, weggebruikers en scheepvaart zoveel mogelijk beperken. Samen met de aannemer is daarom zorgvuldig een uitvoeringsplan opgesteld. Er is gekozen voor een uitvoering in 5 fases. Hier lichten we de fases toe. De planningen zijn nog op hoofdlijnen. Per fase wordt tijdig gecommuniceerd over de exacte datum en eventuele hinder en/of omleidingen. Houd daarom ook de website van de provincie goed in de gaten!

 • Aan de slag!

  (27 februari 2020)

  Het is zover. Na een gedegen voorbereiding kan het werk beginnen: de N246 en een deel van de N244 krijgen een grote opknapbeurt. Het gaat om 16 km. provinciale weg, een flinke klus! Ook de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug worden helemaal vernieuwd. Eind 2019 is het werk klaar. ‘Dan zijn de weg en de bruggen weer zo goed als nieuw,’ aldus Joris van Liebergen, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland. ‘Bovendien is dan ook de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid verbeterd.’

Uitgelicht