Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

In het laatste kwartaal van 2016 is het beeldkwaliteitsplan van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug voorgelegd aan de welstandscommissies van de gemeenten Zaanstad en Alkmaar. Met enkele aanvullingen vanuit Welstand is het beeldkwaliteitsplan door beide welstandscommissies goedgekeurd. Het plan is leidend voor de definitieve ontwerpen van de 2 bruggen. Eind 2017 rondt de aannemer het definitieve ontwerp af.

In de tweede helft van 2016 zijn er 3 omgevingsvergunningen met afwijkingen op het bestemmingsplan behandeld. De 3 locaties waar de bestemming wijzigt zijn de Beatrixbrug, de weg ten zuiden van de Kogerpolderbrug en de Parallelweg bij de nieuwe rotonde De Woude. Deze conceptbesluiten hebben 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er een informatieavond over deze wijzigingen geweest in Markenbinnen.

Begin 2017 zijn de definitieve besluiten genomen. Deze zijn op 3 mei 2017 gepubliceerd. Personen die een zienswijze hebben ingediend hebben tot 6 weken na publicatie de mogelijkheid om beroep in te dienen en een beroepsprocedure op te starten.

Parallelweg bij nieuwe rotonde De Woude
Parallelweg bij nieuwe rotonde De Woude

Uitgelicht