Robbert Visser: “Vlot en veilig op de N246 en N244 tot Alkmaar”

Robbert Visser is projectmanager bij de provincie Noord-Holland. Hij is vanaf het begin betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor het trajectonderhoud N246 – N244 en vertelt in dit interview over de bijzonderheden.

Robbert Visser
Het project loopt al een tijd maar voor de omgeving is dat niet direct zichtbaar. Wat is de stand van zaken?

Robbert Visser: “Het project zit in de aanbestedingsfase. Dit betekent dat de provincie een aantal aannemers heeft gevraagd een aanbieding te doen. De aannemer met de beste aanbieding mag het werk uitvoeren. We beoordelen op 3 onderdelen:

  1. de wijze waarop de aannemer omgaat met de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie
  2. hoe slim de aannemer de nieuwe bruggen ontwerpt om de betrouwbaarheid te vergroten en beheerkosten van de bruggen te beperken
  3. de totale prijs.

In de zomer 2017 kiezen we een aannemer, waarna deze begint met het definitief ontwerp.”

De Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug worden beide vervangen. Wat verandert er aan de bruggen?

“De Beatrixbrug in West-Knollendam en de Kogerpolderbrug bij West-Graftdijk blijven basculebruggen (beweegbare bruggen zonder bovenbouw) en op afstand bediend”, zo vervolgt Robbert Visser. “Dit betekent dat ze er ongeveer hetzelfde uit blijven zien. Wel vervallen de bedieningshuisjes en worden de bruggen zowel breder als langer. Het verkeer krijgt op de bruggen in de nieuwe situatie meer ruimte om uit te wijken.

Bij de Beatrixbrug blijft de wegbreedte hetzelfde. Fietsers en voetgangers krijgen bij de nieuwe brug aan de westzijde een van (vracht)auto’s afgeschermd deel. Fietsers van en naar de Starnmeerdijk hoeven de N246 niet meer over te steken maar kunnen via een nieuw fietspad onder de Beatrixbrug door naar de Starnmeerdijk. Bij de Kogerpolderbrug komt een extra rijstrook aan de oostkant richting Graft-de Rijp, waardoor de opstoppingen bij de kruising N244-N246 enigszins zullen verminderen. De verwachting is echter niet dat het knelpunt bij deze kruising volledig kan worden weggenomen.

Voor de scheepvaart nemen we ook maatregelen. De klep van beide bruggen wordt langer zodat de doorvaarbreedte toeneemt en de schepen de bruggen makkelijker en sneller kunnen passeren. En bij de Beatrixbrug komen wachtplaatsen voor zowel de recreatievaart als de beroepsvaart.”

Waarom worden beide bruggen tegelijk vervangen?

“Het vervangen van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug start begin 2018. Voorafgaand daaraan brengen we eind 2017 2 tijdelijke bruggen aan. Het vernieuwen van een brug duurt ongeveer een jaar. Als beide bruggen na elkaar vervangen worden, betekent dit ruim 2 jaar ongemak en hinder op de N246. Dit vindt de provincie niet wenselijk. Door beide bruggen tegelijk te vernieuwen willen we de hinder voor de weggebruikers en omwonenden beperken. Uitstel van het vervangen van deze bruggen is, ook gezien de bouwkundige staat van met name de Beatrixbrug en in mindere mate de Kogerpolderbrug, niet mogelijk”.

Toekomstige situatie aansluiting Woudhaven - Kogerpolder
Toekomstige situatie aansluiting Woudhaven - Kogerpolder

Uitgelicht