Wensen uit de omgeving

De geplande werkzaamheden aan de N246-N244 en de bruggen zijn omvangrijk. De provincie vindt het belangrijk om, waar mogelijk, rekening te houden met de wensen van weggebruikers en omwonenden om zo de hinder te beperken.

Tijdens persoonlijke gesprekken en informatieavonden in onder andere Markenbinnen heeft omgevingsmanager Joris van Liebergen wensen opgehaald en is in de voorbereidingsfase een aantal optimalisaties doorgevoerd.

Joris van Liebergen: “Een van de wensen is het bereikbaar houden van het gebied tijdens de werkzaamheden. We plaatsen 2 tijdelijke bruggen gedurende het vervangen van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug. Hierdoor blijft het gebied bereikbaar voor bestemmingsverkeer van onder andere Starnmeerpolder, De Woude en Markenbinnen. Door de werkzaamheden aan de weg te plannen in weekenden en ’s nachts proberen we de hinder voor weggebruikers te beperken. Ook bij het optimaliseren van de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden houden we rekening met de wensen uit de omgeving. Er komt bijvoorbeeld een verkeerslicht bij de aansluiting Markenbinnen en een fietsonderdoorgang bij de Starnmeerdijk onder de Beatrixbrug door. De fietsoversteek bij de kruising Noorddijk richten we veiliger in om de toegestane snelheid bij de kruising Noorddijk te beperken. Dit ondersteunen we met het toepassen van fysieke maatregelen.”

Er is een referentie ontwerp. Het definitieve ontwerpplan is eind 2017 gereed. Je kunt het referentieontwerp en straks het definitief ontwerp dan downloaden van onze website www.infoN246.nl.

Luchtfoto van de toekomstige situatie waarbij de Starnmeerdijk een fietsonderdoorgang krijgt onder de Beatrixbrug
Starnmeerdijk krijgt een fietsonderdoorgang onder de Beatrixbrug.

Uitgelicht