Bereikbaarheid

Fase 2 & 3

Vanaf 10 augustus starten de werkzaamheden van fase 2. Deze fase loopt door tot medio oktober 2020. In deze periode wordt de tijdelijke ophoging verwijderd die gedurende fase 1 is aangebracht. Ook wordt gewerkt aan de verbredingen van de weg aan de zuidzijde en noordzijde. Vervolgens wordt aansluitend gestart met de werkzaamheden van fase 3. Deze fase loopt door tot medio december 2020. Tijdens deze periode vinden zowel aan de noordelijke als zuidelijke rijbaan onder meer asfalt- en bestratingswerkzaamheden plaats.

Hinder werkzaamheden overdag

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden barriers als scheiding op de N517 aangebracht, gemarkeerd met tijdelijke (gele)wegbelijning. Hiervoor zijn een aantal nachtafsluitingen nodig. Door werkzaamheden aan onder meer de bushaltes komen er tijdelijke bushaltes. Onder de Wagenweg worden de bestaande duikers verwijderd en 2 nieuwe duikers aangebracht. De weg blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. 

Werkzaamheden overdag

De werkzaamheden overdag vinden plaats vanaf 10 augustus 2020 tot medio december 2020. Dit heeft de volgende hinder tot gevolg:

  • Het fietspad tussen de N247 en de kruising Wagenweg is in beide richtingen volledig afgesloten voor (snor)fietsers, brommers en voetgangers. Het fietspad wordt eind 2020 weer opengesteld.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/h op de N517. De N517 is gewoon bereikbaar.

Gedurende de werkzaamheden overdag blijven alle omliggende percelen bereikbaar voor motorvoertuigen via de normale route(s). KWS Infra treft verkeersmaatregelen om het verkeer in goede banen te leiden.

Situatie overdag

  • Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de N247 en de Wagenweg
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/h op de N517
  • Tijdelijke (gele) wegbelijning op de N517

 


(Klik op de kaart voor een vergroting)

Nachtelijke werkzaamheden

Er vinden in deze periode diverse nachtwerkzaamheden plaats, zie onderstaande tabel. Deze werkzaamheden zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

 

Fasen

Aantal nachten

Week

Start

Eind

Fase 2

5 nachten

37

7 september 2020

11 september 2020

Fase 3

5 nachten

41

5 oktober 2020

9 oktober 2020

5  nachten

48

23 november 2020

27 november 2020

5  nachten

49

30 november 2020

4 december 2020

 

De N517 is tijdens deze nachtelijke werkzaamheden niet bereikbaar.

  • Let op: bestemmingsverkeer (bewoners Wagenweg en Hotel van der Valk) kunnen gebruik maken van de omleidingsborden ‘Van der Valk via de Wagenweg’.

  • De nood- en hulpdiensten en het vervoersbedrijf van de lijnbussen zijn op de hoogte gebracht over de werkzaamheden en kunnen gewoon gebruikmaken van de weg.

 Situatie nachtwerkzaamheden (direct omwonenden en Hotel Van der Valk):

  • Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de N247 en de Wagenweg.
  • De N517 is afgesloten gedurende de nachtwerkzaamheden.
  • De omleidingsroutes worden aangeven door middel van (gele)verkeersborden.


(Klik op de kaart voor een vergroting)

 

Uitgelicht