Planning en werkzaamheden

 

Fase 2 Beschrijving werkzaamhedenBeschrijving werkzaamhedenBeschrijving werkzaamheden
Vanaf 10 augustus starten de werkzaamheden van fase 2, deze fase loopt door tot medio oktober 2020. In deze fase wordt de tijdelijke ophoging verwijderd die gedurende fase 1 is aangebracht. Ook worden voorbereidende werkzaamheden gedaan voor het verbreden van de weg aan de zuid- en noordzijde.

Fase 3

Beschrijving (voorbereidings)werkzaamhedenBeschrijving werkzaamheden

Medio oktober (aansluitend aan fase 2) starten de werkzaamheden van fase 3. Deze fase loopt door tot medio december.           Verleggen kabels en leidingen door netbeheerders (KPN en Liander) ter hoogte van hotel Van der Valk. De nutsbedrijven KPN en Liander verzorgen zelf communicatie over de werkzaamheden.Verleggen kabels en leidingen door netbeheerders (KPN en Liander) ter hoogte van hotel Van der Valk. De nutsbedrijven KPN en Liander verzorgen zelf communicatie over de werkzaamheden.Verleggen kabels en leidingen door netbeheerders (KPN en Liander) ter hoogte van hotel Van der Valk. De nutsbedrijven KPN en Liander verzorgen zelf communicatie over de werkzaamheden.Tijdens deze periode vinden zowel aan de noordelijke als zuidelijke rijbaan diverse werkzaamheden plaats, zoals asfalt- en bestratingswerkzaamheden.

 

Uitgelicht