Digitale inloopdagen

Update september
De langdurige omleidingsroute voor de Amsteldijk Noord gaat niet door. Dit hebben de bestuurders van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland op 11 september gezamenlijk besloten.

Lees het nieuwsbericht hierover met alle informatie. 
Dit besluit geeft ook antwoord op de gestelde vragen tijdens de Digitale Inloopdagen. Een nota van antwoord is daarom niet meer nodig. 

De provincie dankt iedereen die de tijd heeft genomen om te reageren. Uit de statistieken en uit het aantal reacties blijkt dat deze pagina zeer goed bekeken is de afgelopen weken. Alle reacties zijn geanonimiseerd en gebundeld in 1 document.

 

Videostill omleidingsroute Amsteldijk-Noord
Bekijk de toelichting op de omleidingsroute Amsteldijk-Noord (YouTube)

Omleidingsroute Amsteldijk-Noord

De provincie Noord-Holland heeft nog niet alle gronden in bezit die nodig zijn om de Amsteldijk-Noord te ontsluiten op de Amstelslag. Daardoor liggen de werkzaamheden aan de brug helaas stil. Om zo snel mogelijk weer verder te kunnen met de bouw van de brug stelt de provincie een omleidingsroute in. We sluiten de Amsteldijk-Noord af en stellen een omleidingsroute in.

omleidingsroute Amsteldijk-Noord klein formaat

Omleidingsroute snelverkeer

Het autoverkeer rijdt via de Machineweg Middelpolder. Zie de rode omleidingsroute.

Omleidingsroute fiets

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Bankrasweg en Oostermeerweg. Zie de groene omleidingsroute. 

Route voor nood- en hulpdiensten en agrarisch verkeer

Nood- en hulpdiensten en agrarisch verkeer gebruiken de omleiding voor fietsers, via de Bankrasweg. Er komt een sluis op de plek waar nu het fietspaaltje staat. Zie de gele omleidingsroute.

Omleidingsborden wijzen het verkeer de route van en naar de Amsteldijk-Noord. De routes worden duidelijk aangegeven en gaan voor een deel over wat smallere wegen. Deze wegen voldoen aan alle eisen van verkeersveiligheid.

Verkeersbesluit 

Voor het afsluiten van de Amsteldijk-Noord is een verkeersbesluit nodig. De omgeving/belanghebbenden kunnen bezwaren indienen bij de provincie Noord-Holland tegen het besluit. 

Planning

De planning voor de omleidingsroute staat in onderstaande tabel.

 

Concept verkeersbesluit:
- afsluiten Amsteldijk-Noord
- instellen omleidingsroute

juli-augustus 2020
Definitief verkeersbesluit september-oktober 2020

Afsluiten Amsteldijk-Noord en instellen omleidingsroute
Start bouw brug Ouderkerk

eind 2020

 

Hinder door de omleidingsroute

Autoverkeer is 10 à 15 minuten extra tijd kwijt en rijdt ongeveer 7 km extra. In de spits duurt het wat langer, buiten de spits iets korter.
Fietsers rijden ongeveer 2 kilometer om en dat kost ongeveer 10 minuten extra tijd.
Omrijden en hinder zijn lastig, dat beseffen we als provincie.

Duur omleiding

De omleidingsroutes blijven totdat de verbindingsgweg tussen de Amsteldijk Noord en de kruising N522/Amstelslag kan worden aangelegd. Is de omleiding eerder niet meer nodig, dan informeren we de omgeving daar uiteraard over.

Duur project

Het vervangen van de brug over de Amstel heeft helaas al flinke tegenslagen gehad die voor vertraging hebben gezorgd. Als alles mee zit, kan de brug eind 2022 klaar zijn. Als alles tegenzit (procedures) komen we uit op eind 2024. 
De omleidingsroute maakt het mogelijk om de planning van eind 2022 te halen. Vandaar dat de provincie de route instelt en niet wacht tot de gronden in het bezit zijn.

Definitieve afsluiting Amsteldijk-Noord op N255 (Oranjebaan)

De afsluiting met de N522 blijft definitief. In de eindsituatie is de Amsteldijk-Noord niet rechtstreeks aangesloten op de Oranjebaan (N522). Via een nieuwe verbindingsweg sluit de Amsteldijk-Noord aan bij de kruising N522 met de Amstelslag.

definitieve route Amteldijk-Noord

Procedure aankoop gronden gaat door

De gronden die de provincie nodig heeft om de Amsteldijk-Noord te ontsluiten op de Amstelslag, zijn nog niet in ons bezit. De onteigeningsprocedure voor het verkrijgen van deze gronden loopt gewoon door.

Omleidingsroute nu mogelijk

Het was niet eerder mogelijk om deze omleidingsroute in te stellen door de werkzaamheden en de verbouwing van de Amstelveenlijn. Nu veel van dit werk klaar is, heeft de gemeente Amstelveen toestemming gegeven om de route in te stellen.

Communicatie met omgeving Amsteldijk-Noord

Eind mei heeft de provincie een aantal direct omwonenden en de begeleidingsgroep een mail gestuurd over de plannen voor de omleiding. Een grotere groep bewoners/bedrijven in de (omgeving van) de Middelpolder heeft eind juni een bewonersbrief gekregen.
 

Uitgelicht