Kennis maken met bouwcombinatie Brug Ouderkerk (BOK)

(03 juni 2019)

In januari 2018 maakte provincie Noord-Holland bekend dat de bouwcombinatie Brug Ouderkerk (BOK) de aanbesteding voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel had gewonnen. Een jaar later werken provincie en de aannemer toe naar de start van de bouw van de noordelijke brug. Tijd voor een nadere kennismaking met de partij die het werk gaat uitvoeren.

De opdracht voor de combinatie BOK bestaat uit het vervangen van de huidige brug in Ouderkerk aan de Amstel door twee nieuwe basculebruggen. Daarnaast worden de kruispunten aangepast en de N522 heringericht. Marco van Woerkom is sinds november 2017 projectmanager van de bouwcombinatie BOK. Hij vertelt meer over de bouwcombinatie, de uitdagingen en de informatievoorziening.

Welke partijen zijn bij de bouwcombinatie BOK betrokken?
"Combinatie Brug Ouderkerk (BOK) bestaat uit meerdere partijen, iedere met hun eigen specialisme. Van Hattum en Blankevoort is de bouwer van de brug, zij richten zich op het betonwerk van de bruggen en bijkomende werkzaamheden rondom de brug. Hollandia Infra is gespecialiseerd in staalwerk en is in dit project verantwoordelijk voor de bewegende stalen onderdelen van de brug. KWS Infra richt zich op grond- weg- en waterbouw en in dit project op de werkzaamheden aan en rondom de N522. VolkerWessels-onderneming Vialis doet de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en brugbediening. Movares zit in de combinatie voor de ontwerpen van de brug. Kortom, het werk is verdeeld over veel partijen, maar we treden als één partij in dit project op en naar buiten: de combinatie BOK."

Wanneer en hoe gaan jullie van start met de werkzaamheden?
"Wij starten met voorbereidende werkzaamheden, zoals het maken van ontwerpen, kappen van bomen, inrichten van werkterreinen en de werkvoorbereiding. Na deze voorbereidende werkzaamheden starten we naar verwachting in september 2019 met de bouw van de noordelijke brug. Als deze gereed is wordt alle verkeer over deze nieuwe brug geleid en slopen wij de bestaande brug. Op deze manier ontstaat er ruimte voor de bouw van de zuidelijke brug. Daarnaast passen wij gefaseerd de aansluitingen van het onderliggende wegennet aan op de nieuwe situatie, zodat na openstelling van de beide bruggen de wegen op de nieuwe wijze ontsloten zijn."

Wat zijn de grootste uitdagingen in dit project?
"De grootste uitdaging zit in het bouwen op een klein werkterrein, tussen al het verkeer in. Dit betekent voor ons extra aandacht voor veiligheid, van zowel weggebruiker als bouwer. En extra aandacht voor de inperking van de onvermijdelijke hinder die de bouw van de bruggen met zich mee brengt.
Belangrijke onderdelen tijdens de uitvoering van het werk zijn het inschuiven van prefab -op de kant gebouwde- (bascule-)kelders en het inhijsen van de stalen vallen (brugkleppen) in de nieuw te bouwen bruggen. Dit gebeurt niet vanaf pontons maar vanaf de vaste wal."

Bij wie kunnen bewoners en andere belanghebbenden terecht met vragen of klachten?
"Uiteraard kunnen de bewoners en andere belanghebbenden hun vragen en/of klachten kwijt op de website van provincie Noord-Holland of bij het servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.
Daarnaast zal onze omgevingsmanager Martin van den Berg tijdens de bouw van de bruggen inloopspreekuren houden. Waar en wanneer dit plaatsvindt, melden we later in het Weekblad voor Ouder-Amstel, het Amstelveens Nieuwsblad en via deze nieuwsbrief. We lanceren ook een BouwApp (‘N522 BOK’ app) zodat het via smartphones mogelijk is om het werk op de voet te volgen."

Wil je nog iets meegeven?
"Wij kijken er naar uit om deze prachtige nieuwe oeververbinding te mogen maken op deze mooie locatie."

Uitgelicht