Planning werkzaamheden tot aan de kerstvakantie

(12 oktober 2021)

De aannemerscombinatie BOK werkt volop aan de nieuwe Brug Ouderkerk. De komende periode tot aan de kerstvakantie werkt de aannemer vooral aan de wegenstructuur aan de oostzijde van de Brug Ouderkerk (aan de kant van Ouderkerk aan de Amstel) en aan de bouw van de nieuwe noordelijke brug. Hiervoor is een gedetailleerde planning gemaakt. We nemen u graag mee in het overzicht van de werkzaamheden die op korte termijn op stapel staan.

Werkzaamheden oostelijk van de brug tot januari 2022

Als de nieuwe noordelijke brug begin april gereed is, moet de Burgemeester Stramanweg (N522) aansluiten op deze brug. Hiervoor is het noodzakelijk dat de N522 aan de noordzijde wordt verbreed, de kruising bij Hoger Einde-Noord en -Zuid naar het oosten opschuift en de N522 iets naar het noorden opschuift. Dit wordt stapsgewijs uitgevoerd. 

1_kruising Hoger Einde-Noord
Foto: kruising N522 met Hoger Einde-Noord en -Zuid schuiven op foto van de brug af op.

 

Oktober 2021

Voorbereidingen voor het verplaatsen van de noordelijke rijbaan.
Medio tot eind oktober 2021 Verplaatsen van de bushalte bij de Brug Ouderkerk in oostelijke richting. De bushalte wordt circa 100 meter naar het oosten opgeschoven zodat de aannemer rondom de kruising van de N522 met Hoger Einde-Noord kan werken. De nieuwe locatie van de bushalte is slechts tijdelijk; begin volgend jaar wordt de halte weer teruggeplaatst naar de oorspronkelijke locatie. 

Laatste week oktober 2021

Het damwandscherm dat dient als oeverconstructie tussen de bestaande brug en Hoger Einde- Noord 28 wordt rechtgezet.

Half november 2021

Het fiets- en voetpad bij Hoger Einde-Zuid richting Hoger Einde-Noord wordt tijdelijk verlegt in oostelijke richting. Fietsers en voetgangers worden tijdelijk via een slinger in het fiets- en voetpad over de N522 geleid. Zo heeft de aannemer ruimte om rondom de kruising van de N522 met Hoger Einde-Zuid en -Noord te werken. 

Vrijdag 26 tot maandag 29 november 2021 (weekendwerk)

De hele (nieuwe) noordelijke baan op de N522 wordt geasfalteerd. Dit weekend zal de Brug Ouderkerk afgesloten zijn voor het verkeer (alleen bussen en nood- en hulpdiensten kunnen de brug passeren). Ook de aansluitingen van de kruising op de Hoger Einde-Noord en Hoger Ende -Zuid zijn in dat weekend afgesloten.
Half december Hoger Einde-Zuid ter hoogte van de kruising met de N522 wordt heringericht. Er geldt dan een afsluiting van de Hoger Einde-Zuid.

 

1_toelichting brugindeling
Foto: impressietekening noordelijke brug met benoeming brugindeling.

Werkzaamheden aan de brug tot januari 2022

Oktober 2021 Storten van de wanden van de basculekelder en storten van het landhoofd oostzijde.

 

Sstorten van de kolommen op de steunpunten in de Amstel (westzijde).
Oktober-november 2021 Storten van de vloer en wanden ten behoeve van de technische ruimte bij de basculekelder.
 

Storten van het landhoofd aan de westzijde en bouw aan de tussensteunpunt in de Amstel (westzijde).

29 oktober 2021

Aanbrengen van de liggers tussen de basculekelder en het landhoofd oostzijde.

November 2021

Storten van de vloer op de liggers oostzijde.

12 november 2021

Aanbrengen van de liggers tussen het steunpunt in de Amstel en het landhoofd westzijde.

November en december 2021

Storten van de vloer op de liggers westzijde.

Eind december

Inhijsen ballast t.b.v. het contragewicht van de nieuwe brug.
Begin januari Plaatsen van de stalen val van de noordelijke brug.

 

Planning vanaf januari 2022 tot einde werk:

  • Bouw brug Noord tot en met maart 2022
  • Sloop bestaande brug in april 2022
  • Bouw brug Zuid en aansluitende wegen en fietspaden tot en met maart 2023


 

Uitgelicht