Vragen aan de Omgeving

(25 april 2021)

Wat vindt de omgeving van het vervangen van de brug over de Amstel? Iedere nieuwsbrief komt een belanghebbende aan het woord in deze rubriek. Deze keer: Hans Out van Bakkerij Out uit Ouderkerk aan de Amstel.

Vraag 1: Op welke manier bent u betrokken bij het project ‘Vervanging Brug Ouderkerk’?

Sinds 2015 neem ik al deel aan de gesprekken over de vervanging van de Brug Ouderkerk. Toen nog als voorzitter van de winkeliersvereniging, die de winkeliers van Ouderkerk aan de Amstel vertegenwoordigde. Inmiddels is de vereniging opgegaan in een grotere geheel. Maar ik ben er nog steeds bij betrokken en in die hoedanigheid heb ik nog inspraak bij de herinrichting van de brug Ouderkerk.

Vraag 2: Hoe staat u tegenover het project ‘Vervanging Brug Ouderkerk’?

In het begin – 2015 – was er helemaal geen sprake van inspraak. Er werd een plan gepresenteerd en daar moesten we het mee doen. Het was echt eenrichtingsverkeer. In dat oorspronkelijke plan zou Ouderkerk aan de Amstel afgesloten zijn van Amstelveen en moest al het verkeer omrijden via de A9. Veel van de klandizie in Ouderkerk komt uit Amstelveen. Als dan een derde van de klanten voor wellicht anderhalf tot twee jaar afgesneden wordt door deze omleidingsroute dan wordt het voor vele winkeliers moeilijk te overleven. Vanuit de winkeliersvereniging zijn we hier toen in opstand tegen gekomen. We hebben ingesproken, zelfs tot bij het provinciaal bestuur in Haarlem toe. Het hele dorp protesteerde overigens. Uiteindelijk werd er met een veel beter plan teruggekomen. Ook met een ander team. Onze problemen worden nu serieus genomen, er wordt geluisterd en er wordt meegedacht in oplossingen. Het sterke van de plannen voor de nieuwe brug is nu dat we er samen voor staan. Dit is een hele andere houding dan voorheen. Ik ben blij met de manier waarop het nu gaat.

Vraag 3: Wat merkt u het meest van de werkzaamheden of wat gaat u het meest merken van de werkzaamheden?

Ik verwacht eigenlijk wel dat alles vlotjes zal gaan verlopen. Er is al veel over gesproken en veel over gemeld. Het plan voor de brug ziet er goed uit. Er komt eerst een nieuwe brug aan de noordzijde zodat het verkeer via de oude brug kan rijden. Als dan de oude brug vervangen gaat worden, kan het verkeer over de nieuwe brug rijden. Zo is de doorstroming tijdens de werkzaamheden goed geregeld, omdat er altijd een brugdeel beschikbaar is. Ook wordt er ’s nachts niet gewerkt en er wordt echt voor gezocht dat het verkeer door kan blijven gaan.

Vraag 4: Heeft u tips voor het projectteam?

Ik zou graag willen zien dat mensen uit de omgeving uitgenodigd worden om te kijken bij de voortgang van de werkzaamheden. Zo worden ze geïnformeerd en betrokken bij het werk. Ik heb dit ook gezien bij de aanleg van de Gaasperdammertunnel. Daar waren toen veel informatierondes. En bij die rondes zorgde ik voor speciale tunnelkoeken. Tja, kijkend ook naar mijn eigen vakgebied, zou ik ook bij de brug Ouderkerk graag mijn bijdrage willen leveren met speciale brugkoeken ofzo. Maar de omgeving betrekken bij mijlpalen en markeringen van het project is vooral goed om de omgeving betrokken en geinformeerd te houden. En dat vind ik belangrijk.
 

Hans Out op de Kort Brug voor Bakkerij Out

Foto: Hans Out op de Kort Brug voor Bakkerij Out in Ouderkerk aan de Amstel

Uitgelicht