Werkzaamheden en storingen

Brug Ouderkerk verbindt de gemeente Ouder-Amstel met de gemeente Amstelveen. De brug ligt over de Amstel ter hoogte van het dorp Ouderkerk aan de Amstel en is onderdeel van de provinciale weg N522. Voor het autoverkeer is de N522 een belangrijke route tussen Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. Voor de fietsers en voetgangers is de brug een van de weinige mogelijkheden om de Amstel te oversteken. 

Brug Ouderkerk vervangen

De voormalige Brug Ouderkerk stamde uit 1936 en was nodig aan vervanging toe. De provincie Noord-Holland heeft Brug Ouderkerk daarom tussen 2021 en 2023 vervangen door 2 nieuwe bruggen. Tijdens de werkzaamheden kon het verkeer nagenoeg continu gebruikmaken van 1 van de bruggen. De werkzaamheden voor het vervangen van de brug duurden 2 jaar. Daarna werd de brug op 15 juli 2023 officieel geopend. 

Restwerkzaamheden

Met de afronding van de werkzaamheden kon het verkeer al in juni 2023 gebruik maken van de nieuwe brug. Toch waren er enkele restwerkzaamheden die nog niet of niet goed waren uitgevoerd. Over het algemeen worden restwerkzaamheden meestal binnen een jaar na oplevering uitgevoerd. Het gaat vaak om kleine werkzaamheden die ingepland kunnen worden. Zo zijn bij Brug Ouderkerk in de nachten van 24 en 25 oktober 2023 en van 29 op 30 april 2024 geleiderails geplaatst. En van 6 tot en met 18 november 2023 is een cilinder vervangen die na eerder oplevering niet goed bleek te functioneren. Tijdens de werkzaamheden kon het verkeer langs het werk rijden, maar was de Amstel voor het scheepvaartverkeer gestremd.

Reparaties draaimechanisme

In november 2023 werd een probleem ontdekt bij het draaimechanisme van de noordelijke brug. Doordat een verbinding in het mechanisme niet sterk genoeg bleek voor het gewicht van de brug, was er schade aan de brug ontstaan. De aannemer heeft daarom begin 2024 de schade gerepareerd en het draaimechanisme verstevigd. Door het mankement werd Brug Ouderkerk op 22 november 2023 in eerste instantie afgesloten voor het weg- en vaarwegverkeer. Met een gewichts- en snelheidsbeperking van de weg, kon het wegverkeer op 23 november weer van de brug gebruik maken. De brug kon echter niet bediend worden totdat er reparaties aan het draaimechanisme waren uitgevoerd. Daardoor bleef de Amstel voor het scheepvaartverkeer (hoger dan 2.90 meter) gestremd. Op 24 maart 2024 waren alle nodige reparaties uitgevoerd en konden de snelheidsbeperking op de weg en de stremming op de Amstel opgeheven worden. Voor vrachtverkeer blijft wel gelden dat wagens zwaarder dan 40 ton niet over de brug mogen rijden.

Een deel van de herstelwerkzaamheden kon niet voor 24 maart 2024 uitgevoerd worden, omdat er meer voorbereidingstijd nodig is. Het gaat hierbij dan met name om het vervangen van onderdelen. Omdat Brug Ouderkerk na de reparaties goed en veilig gebruikt kan worden, zullen deze resterende herstelwerkzaamheden naar verwachting in de eerste helft van 2025 worden uitgevoerd.

Storingen

Geen enkele brug is helemaal storingsvrij. Een beweegbare brug is tenslotte een machine die kan haperen. Voor het verkeer is elke storing er 1 teveel. Zeker voor een belangrijke provinciale weg zoals de N522 en voor een veel bevaren rivier als de Amstel. De provincie doet er dan ook alles aan om storingen te voorkomen en om opgetreden storingen zo snel mogelijk op te lossen. Helaas bleek op 2 mei 2024 het brugdek van de Brug Ouderkerk te klemmen, waardoor deze niet meer wilde sluiten. Op 13 en 14 mei 2024 raakte de brug in storing doordat het brugdek opnieuw niet goed kon sluiten. Onder invloed van de warme buitentemperatuur waren onderdelen uitgezet. Om het uitzetten zo veel mogelijk te beperken koelt de aannemer de brug met water. Op 11 juli bleek echter te veel (koel)water in de kelder achter te blijven, doordat de pompen de hoeveelheid water niet konden wegpompen. Dit had tot gevolg dat de brug niet bediend kon worden. 

Nachtelijke werkzaamheden van 22 tot 26 juli 2024

Om minder koelwater te hoeven te gebruiken en om het uitzetten van het brugdek te beperken gaat de aannemer tussen 22 en 26 juli 2024 een aantal millimeters van het rij-ijzer wegfrezen. Het rij-ijzer is het ijzer tussen het brugdek en het vaste deel van de brug. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het brugdek om uit te zetten bij warm weer. De werkzaamheden worden bij beide brugdelen uitgevoerd gedurende 4 avonden en nachten. Van maandag 22 juli tot vrijdag 26 juli wordt er tussen 20.00 uur en 06.00 uur aan de brug gewerkt. Hierbij is de laatste nacht als reserve nacht ingepland, mocht het werk uitlopen. Zowel het autoverkeer als (brom)fietsers en voetgangers worden met behulp van verkeersregelaars over 1 van de bruggen langs het werk geleid. Het verkeer op de brug mag daarbij niet sneller dan 30km per uur rijden. Vanwege de werkzaamheden wordt Brug Ouderkerk tussen 22 en 26 juli na 20.00 uur niet meer bediend voor de scheepvaart. Schepen lager dan 2.90 meter kunnen onder de vaste westelijke of oostelijke onderdoorgang door blijven varen. 

Meer informatie

(Vaar)-weggebruikers en omwonenden met vragen over storingen, werkzaamheden of andere opmerkingen kunnen contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.