Nieuws

  • Vaststelling bestemmingsplan kruispunt Oude Postweg/Westerheide

    (27 november 2020) Het bestemmingsplan bij het kruispunt Oude Postweg/Westerheide is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk een voorrangsplein aan te leggen over de provinciale weg N525.
  • Ontwerpbestemmingsplan N525 kruispunt Oude Postweg/Westerheide ter inzage

    (12 juni 2020) Provincie Noord-Holland werkt een plan uit om (het oversteken van) de weg mogelijk te maken en veiliger te maken door middel van een voorrangsplein. Hiervoor is een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig. Door de aanleg van het voorrangsplein wordt het fietspad en de groenstrook wat verlegd. Hierdoor wordt een strook grond met de bestemming Groen gewijzigd in de bestemming Verkeer. Daarnaast wordt een gedeelte van de weg dat nu de bestemming Verkeer heeft gewijzigd in Natuur.

Uitgelicht