Nieuwe Bennebroekerweg

De Nieuwe Bennebroekerweg bij Hoofddorp wordt aangepakt om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Hollland en Vervoerregio Amsterdam willen de weg geschikt maken voor meer verkeer vanuit nieuwe woonwijken in Hoofddorp en Nieuw-Vennep, maar ook inspelen op andere (ruimtelijke) ontwikkelingen.

Inhoud van het project

De Nieuwe Bennebroekerweg wordt tussen de A4 en de N205 geschikt gemaakt voor meer verkeer. Dat houdt onder andere in dat delen van de weg van 2x1 naar maximaal 2x2 rijstroken worden verdubbeld en de aansluiting op de A4 wordt verbeterd. Ook komt er een aansluiting op de N205, Drie Merenweg.

Ook wordt gekeken waar en welke fietsverbindingen de Nieuwe Bennebroekerweg gaan kruisen en is er aandacht voor de inpassing in de omgeving. Bovendien wordt rekening gehouden met de eventuele komst van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding.

Besluiten en afspraken

Op 25 mei 2020 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland om de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 op te waarderen, inclusief een aansluiting op de N205. Op vrijdag 12 maart 2021 sloten gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt over de organisatie, planning en financiën van het project Nieuwe Bennebroekerweg. Ook staat hierin vermeld hoe de omgeving het komend jaar wordt betrokken.

Notitie van reikwijdte

Om aanpassingen aan de weg mogelijk te maken, is er een zogenoemd ‘concept Notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld. Daarin staat wat de komende tijd wordt onderzocht om uiteindelijk tot praktische oplossingen te komen voor de weg en de omgeving. 

Omwonenden, belanghebbenden en iedereen die geïnteresseerd is, kan reageren op de Notitie reikwijdte en detailniveau. Deze ligt vanaf 20 mei zes weken ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl. Of stuur uw reactie naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl. Reacties kunnen gaan over de mogelijke oplossingsrichtingen (alternatieven en varianten, de reikwijdte) en op welke manier het onderzoek moet plaatsvinden (de effecten die worden onderzocht en hoe het onderzoek zal plaatsvinden, het detailniveau).

Op 3 juni vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats waarin de Nota van Reikwijdte en Detailniveau wordt gepresenteerd. Omwonenden en belanghebbenden ontvangen een brief hoe ze zich kunnen aanmelden.

Kaart (Nieuwe) Bennebroekerweg
Kaart (Nieuwe) Bennebroekerweg.

Onderzoek

Om het ontwerp verder uit te kunnen werken, onderzoeken we eerste welke aanpassingen nodig zijn. Zo doen we onder meer verkeersonderzoek om gegevens te verzamelen: hoeveel auto’s rijden er nu en in de toekomst over de weg, waar komen ze vandaan en waar rijden ze naartoe. Dat maakt duidelijk hoe de kruispunten eruit komen te zien, hoeveel rijstroken nodig zijn en waar bijvoorbeeld ongelijkvloerse verbindingen over de (Nieuwe) Bennebroekerweg moeten komen. Dat onderzoek noemen we een planstudie. De planstudie besteedt ook veel aandacht voor inpassing van de weg in de omgeving. Dan gaat het om groen, bereikbaarheid van voorzieningen en een goede aansluiting op PARK21. De planstudie moet eind 2021 leiden tot een definitief verbeterplan voor de weg.

Vragen of suggesties zijn welkom via e-mail naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl.

 

Uitgelicht

Partners

Logo's partners

Partners: gemeente Haarlemmermeer, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland.