(Nieuwe) Bennebroekerweg

De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam (VRA) gaan de (Nieuwe) Bennebroekerweg opwaarderen. Om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp nu en in de toekomst goed te ontsluiten, is het nodig om de infrastructuur aan te passen.

Inhoud van het project

De (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt tussen de A4 en de N205 geschikt maken voor meer verkeer. Dat houdt onder andere in dat delen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg van 2x1 naar 2x2 rijstroken worden verdubbeld en de aansluiting op de A4 wordt verbeterd. Ook komt er een aansluiting op de N205, Driemerenweg.

Besluiten en afspraken

Op 25 mei 2020 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland om de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 op te waarderen, inclusief een aansluiting op de N205. 

Op 2 oktober hebben de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam een intentieovereenkomst ondertekend voor het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg. Met het ondertekenen van de overeenkomst laten we als 3 partijen zien dat we vaart willen zetten achter het aanpassen van de infrastructuur. 

Eind 2020 stellen we daarom een samenwerkingsovereenkomst (SOK) op. Hierin maken we concrete afspraken over de financiering en projectleiding, de planstudie, het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden. Ook staat hierin hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. 

Kaart (Nieuwe) Bennebroekerweg
Kaart (Nieuwe) Bennebroekerweg.

Onderzoek

Om het ontwerp verder uit te kunnen werken, onderzoeken we eerste welke aanpassingen nodig zijn. Zo doen we onder meer verkeersonderzoek om gegevens te verzamelen: hoeveel auto’s rijden er nu en in de toekomst over de weg, waar komen ze vandaan en waar rijden ze naartoe. Dat maakt duidelijk hoe de kruispunten eruit komen te zien, hoeveel rijstroken nodig zijn en waar bijvoorbeeld ongelijkvloerse verbindingen over de (Nieuwe) Bennebroekerweg moeten komen. Dat onderzoek noemen we een planstudie. De planstudie besteedt ook veel aandacht voor inpassing van de weg in de omgeving. Dan gaat het om groen, bereikbaarheid van voorzieningen en een goede aansluiting op PARK21. De planstudie moet eind 2021 leiden tot een definitief verbeterplan voor de weg.

Vragen of suggesties zijn welkom via e-mail naar: NBW@noord-holland.nl.