Onderhoud vaarwegen en oevers

In Noord-Holland ligt ongeveer 252 kilometer aan vaarwegen. De provincie Noord-Holland onderhoudt deze vaarwegen en hun oevers. Een aantal oevers en kades is aan vervanging toe. De beschoeiing wordt vervangen en waterkeringen worden versterkt. De werkzaamheden hiervoor worden zo veel mogelijk gecombineerd met ander werk in de vaarwegen, zoals baggeren en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Zo kunnen we werkzaamheden combineren en vallen de totale kosten lager uit.

Nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Rond het Kanaal Schagen-Kolhorn communiceert De Beens Groep zelf over het werk in uitvoering. Dit gebeurt via een digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via het Servicepunt van de provincie: servicepunt@noord-holland.nl.

Rond het Noord-Hollandsch kanaal zorgt gebiedsaannemer Waaksaam voor een nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via www.waaksaam.com.