Baggeren Amstel

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt van eind maart tot augustus 2024 onderhoud uitgevoerd aan de vaarweg Amstel. Dit onderhoud is nodig zodat dat de Amstel voor de beroepsvaart diep genoeg en dus bevaarbaar blijft. Aannemer Schilder baggert over een lengte van 26 km, van de Berlagebrug in Amsterdam tot de Tolhuissluis in Nieuwveen, Zuid-Holland.

Over het project

De provincie Noord-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor de rivier de Amstel. Doel van het baggeren is dat de Amstel diep genoeg blijft voor de beroepsvaart, waarvoor een waterdiepte van 3,05 meter geldt. Daarmee blijft de Amstel ook diep genoeg voor de recreatievaart, waarvoor 1,80 meter diep voldoende is. 
Met name de vaargeul wordt gebaggerd. Ook worden waar nodig overgangen naar niet-openbare ligplaatsen (alleen waarvoor onderhoudsplicht geldt) gebaggerd en aansluitingen naar jachthavens worden onderhouden zodat ze bereikbaar blijven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit 2 trajecten die ieder een eigen aanpak hebben

 • Zuidelijk deel:
  van de Tolhuissluis in Nieuwveen (km 0,0) tot aan de prinses Irenebrug in Uithoorn (km 7,9). Op dit traject wordt het vaarwegprofiel gebaggerd tot een diepte van maximaal 3,70 NAP.
 • Noordelijk deel:
  van de prinses Irenebrug (km 7,9) in Uithoorn tot aan de Berlagebrug in Amsterdam (km 25,7). Op dit traject worden alleen knelpunten gebaggerd tot een diepte van maximaal 3,45 NAP en worden een aantal loswallen en wacht-/parkeerplaatsen gebaggerd.

Aannemer Schilder voert deze werkzaamheden in opdracht van de provincie uit.

 • In het zuidelijk deel gebeurt dat met een kraan op een ponton (van 24 x 10 meter) vanaf het water. De kraan laadt de baggerspecie in beunschepen, die via het IJ naar de verwerkingslocatie IJsseloog in Kampen gaan.
 • In het noordelijk deel wordt het baggeren met een kraanschip uitgevoerd en ook deze bagger wordt afgevoerd naar IJsseloog.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van eind maart 2024 tot en met augustus 2024. Bij de start wordt uitgegaan van de volgende planning.

Maart 2024 Aanvoer materieel
April - mei 2024 Baggeren zuidelijk deel: traject Tolhuissluis – Vrouwenakker
Mei 2024 Baggeren noordelijke gedeelte (meander Amsteleiland + loswallen en ligplaatsen)
Juni - augustus 2024 Baggeren zuidelijk deel: traject Vrouwenakker - Uithoorn


Uitvoering in beeld

Voor de werkzaamheden is een interactief, online portal ingericht. Hierop:

 • zijn de exacte baggerlocaties weergeven.
 • kunnen eigenaren hun eigendommen die in het water liggen registreren, zoals bijvoorbeeld een boot of een steiger.
 • is te zien waar de baggerwerkzaamheden op dat moment plaatsvinden en welke zijn afgerond.
 • wordt actueel nieuws gedeeld.
 • kunnen betrokkenen vragen stellen aan de aannemer.

Bekijk de online portal van de aannemer Schilder of scan de onderstaande QR-code.

QR-code baggeren Amstel

Op deze portal is met uw privacy rekening gehouden. De door u ingevulde gegevens zijn niet door anderen te lezen.

Contact

 • Bent u benieuwd wanneer er waar wordt gebaggerd? Op de online portal van de aannemer (Baggeren Amstel) is actuele informatie over de uitvoering te zien en kunt u realtime zien waar wordt gebaggerd. U kunt hier ook vragen stellen.
 • Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan rechtstreeks contact op met de omgevingsmanager van aannemer J.P. Schilder B.V.: Caroline Schilder, tel. 06 4354 2776 of stuur een mail naar caroline@jpschilder.nl.
 • Omgevingsmanager Annet Metz van de provincie Noord-Holland is te bereiken via baggerenamstel@noord-holland.nl.
 • Bij vragen of klachten kunt u ook altijd contact opnemen het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 0200 600 (gratis) e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.