Kraspolderkanaal - Langedijkervaart

De provincie Noord-Holland startte medio april 2020 met de werkzaamheden langs het Kraspolderkanaal en de Langedijkervaart. De meeste werkzaamheden zijn nu afgerond.

Langedijkervaart

Werkzaamheden

Beschoeiing beschermt de oevers tegen afbrokkelen en wegspoelen. De huidige beschoeiing is op een aantal plaatsen langs het Kraspolderkanaal en de Langedijkervaart toe aan vervanging. In totaal wordt 3,8 km aan nieuwe oeverconstructies geplaatst. Het gaat om nieuwe stalen damwanden, die de oever weer 30 jaar beschermen.

Aannemer J.P. Schilder/Heuvelman Ibis voert de werkzaamheden uit, in opdracht van de provincie. Er wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt, zodat het verkeer niet gestremd hoeft te worden en omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden. Bij het plaatsen van de damwanden kan mogelijke geluidshinder worden ervaren. Bij ernstige geluidsoverlast kunt u contact opnemen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Onderhoud vaarwegen en oevers

De provincie Noord-Holland onderhoudt ruim 250 kilometer vaarwegen en hun oevers. Watergangen worden opgeschoond en beschoeiingen onderhouden of vervangen. Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen zijn niet alleen een genot om langs te wandelen of fietsen, ze hebben ook een belangrijke functie. Hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren. 

Volg de werkzaamheden op www.noord-holland.nl/oevers

Uitgelicht